Orodje za dostopnost

Postopek prijave teme doktorske disertacije
 
Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru s spremembami in dopolnitvami mora prijava teme doktorske disertacije vsebovati:

 

Predloge/navodila

Priporočila za analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme doktorske disertacije

PPT predloga za predstavitev teme zaključnega dela na 3. stopnji

Obrazec za predstavitev teme doktorske disertacije

 

Oddaja doktorske disertacije

Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM (30. člen) mora doktorski študent najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UM potrjena njegova tema doktorske disertacije, v pristojnem referatu članice v dveh v spiralo vezanih izvodih in v elektronski obliki oddati:

Po uspešnem zagovoru doktorski kandidat v roku 14 dni od zagovora v referat za študentske zadeve odda doktorsko disertacijo v elektronski obliki in najmanj 4 trdo vezane izvode (oz. več, če so imenovani somentorji).


Doktorski kandidat za izdelavo doktorske disertacije upošteva obliko doktorske disertacije, kot jo določa Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru in smiselno upošteva navodila oz. predlogo za izdelavo zaključnih del na 1. in 2. stopnji (Akti - zaključna dela - 1. in 2. stopnja) na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru.

 

Obrazci/predloge/navodila

Plagiatorstvo - Obvestilo - avtorske pravice (vse stopnje študija)

Plagiatorstvo - Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike zaključnega dela z drugimi

Plagiatorstvo - Navodila o postopku ugotavljanja plagiatorstva

Oblika doktorske disertacije (groba oblika)

Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in E-oblike DD_SLO (veljavnost od 4.7.19)

PPT predloga za zagovor zaključnega dela na 3. stopnji

 

 

Kriteriji in merila Fakultete za energetiko UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti:

Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom. Kot ustrezno šteje tudi potrdilo revije SCI, SSCI ali AHCI o sprejetju članka v objavo ali o uvrstitvi na seznam čakajočih člankov za objavo z dodeljenim DOI.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike