URNIK 2017/2018 - ZIMSKI SEMESTER

 

Na Fakulteti za energetiko študijski proces izvajamo:
- v Krškem, v prostorih FE UM na Hočevarjevem trgu 1 in v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini (IE), Vrbina 18 ter
- v Velenju, v prostorih FE UM na Koroški c. 62 a.

 

 

REDNI ŠTUDIJ

 

I. STOPNJA ENERGETIKA

 

 

*Obvestilo študentom 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (VS) v KRŠKEM:

Študijske aktivnosti za učne enote v nadaljevanju poslušate s študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (UN), zato je potrebno spremljati tudi urnik za 2. letnik UN študijskega programa, in sicer:

  • OSNOVE OSKRBOVALNIH SISTEMOV VS ->(Oskrbovalni sistemi UN)
  • ELEKTRIČNI STROJI VS ->(Električni stroji UN)
  • VODENJE SISTEMOV VS ->(Sistemsko inženirstvo UN)
  • OSNOVE ELEKTRIČNIH NAPRAV IN INŠTALACIJ ->(Električne naprave in inštalacije UN).

 

II. STOPNJA ENERGETIKA

 

 

IZREDNI ŠTUDIJ

 

I. STOPNJA ENERGETIKA

2. letnik -visokošolski strokovni študijski program Energetika (Velenje)

 

II. STOPNJA ENERGETIKA

1. letnik - magistrski študijski program Energetika (Velenje)

 


GOVORILNE URE 2017/2018

ZIMSKI SEMESTER 2017-2018. Zadnja sprememba: 15. 1. 2018

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike