Orodje za dostopnost

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je organizirana oblika vodenja, usmerjanja, motiviranja in pomoči študentom pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji študijski, obštudijski in osebnostni uspešnosti. S Pravilnikom o tutorskem sistemu je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM).


Tutorska dejavnost na FE UM se deli na študentsko tutorstvo in učiteljsko tutorstvo:

 • učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelj in sodelavci svetujejo študentom pri njihovem študiju, pri izbiri študijske poti in drugih vprašanjih povezanih s študijem;
 • študentsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri študentje pomagajo in svetujejo svojim kolegom pri študiju in reševanju drugih vprašanj na FE UM.


Kdo sodeluje v tutorskem sistemu?

V tutorskem sistemu sodelujejo:

 • kot prejemniki pomoči redni in izredni študenti prve in druge stopnje študija na FE UM in študenti na izmenjavi na FE UM;
 • kot izvajalci tutorske dejavnosti tutorji študenti, koordinatorja tutorjev študentov, tutorji učitelji in koordinator tutorjev učiteljev.

 

Naloge tutorja učitelja:

 • organizira in izvede uvodni sestanek letnika, kateremu je tutor, najkasneje do 30. 10. za tekoče študijsko leto, kjer predstavi delovanje tutorskega sistema FE UM;
 • študente seznani z dolžnostmi in pravicami pri študiju na FE UM;
 • poleg uvodnega sestanka letnika organizira in izvede še vsaj en sestanek letnika na semester in vodi evidenco o izvedenih sestankih;
 • ob koncu vsakega semestra poda poročilo koordinatorju tutorjev učiteljev.

 

Naloge koordinatorja tutorjev študentov:

 • spremlja izvajanje študentskega tutorstva na FE UM;
 • usmerja delo tutorjev študentov;
 • pomaga pri reševanju problemov in sporov nastalih pri izvajanju tutorstva na FE UM;
 • vodi evidenco dela s tutorji študenti in ob koncu vsakega semestra poda poročilo o izvajanju študentskega tutorstva, ki ga posreduje koordinatorju tutorjev učiteljev;
 • sodeluje pri razpisu za nove tutorje študente.

 

Naloge tutorja študenta:

 • se usposablja po programu za usposabljanje tutorjev študentov;
 • prvo tutorsko srečanje z dodeljeno skupino študentov izvede najkasneje do 30. 10. za tekoče študijsko leto;
 • študentom svetuje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju;
 • vodi evidenco dela s študenti in ob koncu semestra poda poročilo pristojnemu koordinatorju tutorjev študentov;
 • študente seznanja z delovnimi telesi na FE UM in UM, ki so pristojni za reševanje študijskih in drugih vprašanj;
 • študente seznanja s pravnimi in drugimi akti FE UM in UM, ki določajo njihove pravice in dolžnosti v času študija;
 • svetuje študentom pri premagovanju študijskih težav;
 • sodeluje pri promocijskih dejavnostih FE UM.

 

 

Koordinator tutorjev učiteljev je Prodekan za izobraževalno dejavnost FE UM.

 

Naloge koordinatorja tutorjev učiteljev v tutorskem sistemu:

 • pripravi program za usposabljanje tutorjev študentov in tutorjev učiteljev;
 • zagotavlja pogoje za nemoteno delovanje tutorstva;
 • skrbi za ozaveščanje študentov v zvezi s tutorskim sistemom na FE UM (predvsem v začetku študijskega leta);
 • spremlja izvajanje učiteljskega tutorstva;
 • koordinira delo s koordinatorjem tutorjev študentov;
 • dodeli skupino študentov tutorjem študentom;
 • v sodelovanju z Erasmus koordinatorjem in mednarodno pisarno UM dodeli tutorje študente tujim študentom in pomaga reševati specifična vprašanja tujih študentov;
 • sodeluje pri pomoči študentom s posebnimi potrebami, predlaga Komisiji za študijske zadeve ukrepe za odpravljanje ovir, ki jih pri svojem študiju in življenju na FE UM srečujejo študentje s posebnimi potrebami, najmanj enkrat na semester organizira sestanke tutorjev učiteljev in vodi evidenco sestankov;
 • enkrat letno pripravi in predstavi poročilo o aktivnostih tutorstva Samoevalvacijski skupini FE UM, le-ta pa Senatu FE UM.

 

Tutorski sistem na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na FE.

 

Izvajalci tutorske dejavnosti v študijskem letu 2023/2024

Tutorji učitelji 

 

za 1. stopenjska študijska programa (VS in UN):

 • 1. letnik, Krško: red. prof.dr. Peter Virtič,
 • 1. letnik, Velenje: izr. prof. dr. Zdravko Praunseis,
 • 2. letnik: prof. dr. Jurij Avsec,
 • 3. letnik: doc. dr. Matej Fike.

 

Za 2. stopenjski študijski program (MAG):

 • 1. letnik: doc. dr. Franjo Pranjić,
 • 2. letnik: izr. prof. dr. Gorazd Hren.

 

Koordinatorja tutorjev študentov 2023/24:

Simon Simčič Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. na lokaciji Velenje

Nejc Friškovec Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. na lokaciji Krško

 

Tutorji študenti 2023/2024:

VS študijski program Energetika:

UN študijski program Energetika:

 • Matic Krašovic Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
 • Domen Tomše Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
 • Ismail Veljačić Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

MAG študijski program Energetika:

 

Razpisi

Razpis za tutorje študente 2023/2024

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike