Orodje za dostopnost

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  

 

VOLITVE ZA ČLANA SENATA UM IZ VRST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV - FL, PEF IN FE

 

Na podlagi 14. točke drugega odstavka 287. člena Statuta M (Ur.l.RS št. 41/2021 - UPB 13 in 20/2023; v nadaljevanju Statut UM) je rektor Univerze v Mariboru izdal Sklep o razpisu volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Fakulteti za logistiko UM, Pedagoški fakulteti UM in Fakulteti za energetiko UM.

Rok za oddajo kandidature je 4. 5. 2023 do 10. ure.

 

SklepRazpisVolitevClaniSenataUM-FL-PEF-FE

Obrazec1-KANDIDATURAclanSenataUM-FL-PEF-FE

Obrazec1-KANDIDATURAclanSenataUM-FL-PEF-FE

 

 

VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V UPRAVNI ODBOR UM

 

V skladu z določbami 4. odst. 269. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13 in 20/2023) ter 7. odst. V. točke Sklepa o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM, št. 021/2023/S 112/515 – MP z dne 17.02.2023 javno objavljamo potrjen seznam kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst študentov. 

 DokoncenSeznamKandidatovClaniUOUM-studenti.pdf

 

 

VOLITVE ZA ČLANE SENATA UNIVERZE V MARIBORU IZ VRST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN ŠTUDENTOV UM

 

Na podlagi 14. točke drugega odstavka 287. člena Statuta M (Ur.l.RS št. 41/2021-UPB 13 in 20/2023; v nadaljevanju Statut UM) izdaja rektoru Univerze v Mariboru naslednji Sklep o razpisu volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učitetljev in študentov Univerze v Mariboru.

Priloga: Obrazec1-Kandidatura za člana Senata UM -VU

 

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike