Orodje za dostopnost

Samoevalvacija pomeni prvi korak v evalvacijskem procesu Fakultete za energetiko in je osnovni korak pri vpeljevanju notranjega evalvacijskega procesa. Namen samoevalvacije izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na Fakulteti za energetiko je nenehno vzdrževanje, spodbujanje ter izboljševanje kakovosti izobraževalnega dela.

 

Samoevalvacija na institucionalni ravni pa zagotavlja racionalno podlago za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja ter nudi podlago za stalno izboljševanje kakovosti. Samoeavalvacija se izvaja na različnih ravneh, tako na ravni predmeta, programa, kot tudi na ravni fakultete in univerze.

 

V procesu zagotavljanja kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela se samoevalvacija na Fakulteti za energetiko začne na ravni organizacijskih enot in je osredotočena na izobraževalno, raziskovalno oziroma strokovno dejavnost. Programske samoevalvacije se tako vgradijo v samoevalvacijo na višji ravni.

 

Komisija za ocenjevanje kakovost Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovost Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru deluje v naslednji sestavi:

 

  • izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, predsednik komisije,
  • red. prof. dr. Peter Virtič, član,
  • asist. Iztok Brinovar, član,
  • mag. Sonja Novak, članica,
  • Klemen Sredenšek, član.

za mandatno dobo od 15. 2. 2021 do 14. 2. 2025 ter predstavnici študentov

 

  • Simon Simčič, član in
  • Eva Simonič, članica

za mandatno dobo od 15. 2. 2023 do 14. 2. 2025.

 

Član komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru je izr. prof. dr. Zdravko Praunseis ter nadomestni član Klemen Sredenšek.

 

 

Notranje institucionalne evalvacije

Skladno s 14. sklepom 10. redne seje z dne 7. 6. 2013 je Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU) v maju 2014 izvedla notranjo institucionalno evalvacijo na Fakulteti za energetiko. Evalvacijska komisija KOKU je po izvedeni notranji institucionalni evalvaciji pripravila Poročilo o notranji institucionalni evalvaciji na FE UM.

 

Fakulteta za energetiko je na podlagi Poročila o notranji institucionalni evalvaciji na FE UM pripravila Akcijski načrt izboljšav na podlagi Poročila evalvacijske komisije v okviru notranje institucionalne evalvacije FE UM z dne 24. 6. 2014, katerega je obravnaval in potrdil Senat FE UM na 23. redni seji dne 11. 2. 2015.

 

 

Akti

Poslovnik kakovosti Univerze v Mariboru

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike