Orodje za dostopnost

S študijskim programom in predmetnikom je določeno, da si študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa in univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Energetika ter študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Energetika izberejo izbirne učne enote, ki so na razpolago in se izvajajo v 3. oz. 2. letniku, v zimskem oz. poletnem semestru.

 


Izvedba

  • Če je za izbirno učno enoto prijavljenih vsaj 10 študentov, se izbirna učna enota izvaja v polnem obsegu.
  • Če je za izbirno učno enoto prijavljenih od 4-9 študentov, se izbirna učna enota izvaja v skrčeni obliki.
  • Za 3 in manj se izbirna učna enota ne izvaja.

Način izvedbe izbirnih učnih enot je odvisen od končnega števila vpisanih študentov. Le-to je znano ob koncu vpisa študentov v posameznem študijskem letu, to je 30. 9.

 

 

Študijsko leto 2023/2024

Izvedba izbirnih učnih enot v študijskem letu 2023/2024

 

 

Arhiv objav

Izvedba izbirnih učnih enot v študijskem letu 2022/2023, popravek 14.9.22

Izvedba izbirnih učnih enot v študijskem letu 2022/2023

Izvedba izbirnih učnih enot v študijskem letu 2021/2022

Izvedba izbirnih učnih enot v študijskem letu 2020/2021

Predlog izvedbe izbirnih učnih enot v študijskem letu 2020/2021 je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 38. redni seji dne 8. 7. 2020.

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2019/2020

Predlog izvedbe izbirnih modulov_in_izbirnih učnih enot v študijskem letu 2019/2020 je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Marobiru na svoji 27. redni seji dne 12. 6. 2019.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike