1. in 2. stopnja (VS, UN, MAG)

 


Rok za prijavo teme zaključnega dela

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega oz. magistrskega dela je študent bolonjskega študijskega programa dolžan prijaviti temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica določi za opravljanje diplomskega/magistrskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa. Na podlagi tega je Komisija za študijske zadeve FE UM na 18. redni seji sprejela sklep, da se študente bolonjskega študijskega programa 1. oz. 2. stopnje pozove, da prijavijo temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa. Študent izbere temo diplomskega/magistrskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji, v dogovoru s predvidenim mentorjem. V vsakem primeru mora pred prijavo izbrane teme o njej pridobiti tako soglasje predvidenega mentorja kot tudi morebitnega somentorja.

 

 

Rok za posredovanje dokazil o zaključku študija na 1. oz. 2. stopnji za tiste kandidate, ki nameravajo nadaljevati študij na 2. oz. 3. stopnji

Študijsko leto 2019/2020

Za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJ IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

- za kandidate, ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 8. 9. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 12. 9. 2019;

- za kandidate, ki bodo prijavo oddali v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (23. 9. - 24. 9. 2019 do 12. ure), je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 24. 9. 2019 do 18. ure.

 

Za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE se določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

- za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 31. 5. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 5. 6. 2019;

- za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 2. prijavnem roku, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (8. 7. do 8. 9. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 12. 9. 2019.

 


Strošek zaključnega dela z zagovorom

Od študijskega leta 2014/2015 je za študente - osebe brez statusa strošek zaključnega dela z zagovorom plačljiv (prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za redni in izredni študij - za osebe brez statusa) skladno z določili 22. in 35. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prispevek je potrebno poravnati po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu.

 

 

 

3. stopnja (DR)
 
 
Postopek prijave teme doktorske disertacije
 


Kriteriji in merila Fakultete za energetiko UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo:
Doktorand Fakultete za energetiko UM je lahko promoviran, ko ima v eni izmed revij s faktorjem vpliva JCR ali v reviji, ki je indeksirana v podatkovnih zbirkah SCI, objavljen vsaj en znanstveni članek, v katerem so vsebovana spoznanja iz njegove doktorske disertacije (Senat FE UM, 38. seja z dne 4. 7. 2012).

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike