Praktično usposabljanje študentov je sestavni del visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stošnje Energetika na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM). Praktično usposabljanje poteka vodeno za vsakega študenta, ki je na praksi. Na fakulteti je ustanovljena posebna strokovna služba za sodelovanje z gospodarskimi in ostalimi subjekti, v katerih se praktično usposabljanje izvaja. V teh podjetjih usposobljeni inštruktorji in mentorji vodijo študente, ki so na praktičnem usposabljanju, skozi celotni proces in vse tehnološke postopke.


Praktično usposabljanje predvideva izvedbo v obsegu 400ur (oziroma 50 delovnih dni) v poletnem semestru 3. letnika. Opravljeno praktično usposabljanje je obvezna sestavina študijskega programa in je pogoj za dokončanje študija. Praktično usposabljanje so študenti dolžni opraviti v skladu s študijskim programom, najkasneje do prijave zagovora diplomskega dela.
Za izvedbo praktičnega usposabljanja se lahko študenti dogovorijo neposredno z gospodarsko družbo ali zavodom na področju energetike. Študentje si lahko praktično usposabljanje uredijo posredno s pomočjo FE UM.

Priprava praktičnega usposabljanja


Vse informacije o izvajanju praktičnega usposabljanja študenti dobijo v Referatu za študentske zadeve FE UM v Krškem in Velenju. Vsi potrebni obrazci so dostopni na spletni strani FE UM (obrazci).


Za izvedbo praktičnega usposabljanja je potrebno pred pričetkom skleniti pogodbo o njenem izvajanju med fakulteto, organizacijo in študentom v treh enakih izvodih. Študenti, ki si bodo praktično usposabljanje uredili sami, so dolžni v Referat za študentske zadeve oddati Pogodbo o praktičnem usposabljanju študenta podpisano s strani organizacije in študenta. Za študente, ki jim bo praktično usposabljanje uredila FE UM, bo le-ta poskrbela za vso dokumentacijo.


V organizaciji študentu določijo mentorja, prav tako na FE UM.

Izvedba praktičnega usposabljanja


Delovni čas študenta na praktičnem usposabljanju je enak delovnemu času, ki velja za vse druge člane kolektiva. Študent je dolžan upoštevati navodila mentorja, spoštovati delovni red v organizaciji in skrbeti za osebno varnost in varnost sodelavcev pri delu.


Praktično usposabljanje načeloma poteka v dveh delih.


Prvi del praktičnega usposabljanja traja 360ur/45delovnih dni. Skladno s študijskim programom FE UM mora študent spoznati poslovni proces in organizacijsko strukturo organizacije. Seznanjen je s cilji energetske dejavnosti in strukturo porabe energije. Seznaniti se mora z energetskimi postroji v organizaciji, razumeti njihov namen in principe delovanja. Podrobno se mora spoznati z vsaj enim konkretnim problemom s področja energetike v organizaciji. S svojim delom in študijem vzrokov mora nakazati možne rešitve in pripraviti optimalno rešitev problema.
Drugi del praktičnega usposabljanja traja približno 40ur/5delovnih dni in je namenjen izdelavi Poročila o praktičnem usposabljanju. Praktično usposabljanje študent zaključi z izdelavo Poročila o opravljenem praktičnem usposabljanju, ki ga javno predstavi mentorjema v organizaciji ali na FE UM. Če je predstavitev neuspešna jo lahko študent opravi ponovno v sedmih dneh po neuspešni predstavitvi. Če je tudi druga predstavitev neuspešna je praktično usposabljanje prepoznano kot neuspešno in ga je potrebno opraviti ponovno v celoti. *Opomba

Evidentiranje opravljenega praktičnega usposabljanja


Študent je po opravljenem praktičnem usposabljanju koordinatorju, izr. prof. dr. Praunseisu, na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  dolžan poslati poročilo o usposabljanju (v Wordu). Le-to mora biti predhodno pregledano s strani mentorja v podjetju. Koordinator organizira zagovor in uredi vso postrebno dokumentacijo za zagovor praktikanta pred mentorjema. Na zagovoru predložite originalno potrdilo podjetja o opravljenem PU (z žigom podjetja in podpisom) ter oba izpolnjena anketna vprašalnika.
Za vsa vprašanja v zvezi s praktičnim usposabljanjem je koordinator dosegljiv tudi na 031 743 753.


Koordinator za praktično usposabljanje,
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike