v.d. DEKANA: izr. prof. dr. Sebastijan Seme
PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Jurij Avsec

v.d. PRODEKANA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Bojan Štumberger
PRODEKANJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN KAKOVOST: doc. dr. Brigita Ferčec
PRODEKAN ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA: Klemen Srpčič
TAJNIK FAKULTETE: Janko Omerzu

 

Akademski zbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru


Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Jurij Avsec

Luka Barbič - študent
doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
doc. dr. Marjan Kromar 

red. prof. dr. Milan Marčič
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis
red. prof. dr. Andrej Predin

Klemen Sredenšek - študent

Klemen Srpčič - študent


Komisija Senata FE UM za študijske zadeve
red. prof. dr. Jurij Avsec - predsednik
doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović

Klemen Srpčič - študent

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Klavdija Rabuza - študentka

izr. prof. dr. Sebastijan Seme

 

Komisija Senata FE UM za znanstvenoraziskovalne zadeve

red. prof. dr. Jurij Avsec

Luka Barbič - študent

Žan Bregar - študent

red. prof. dr. Bojan Štumberger

red. prof. dr. Peter Virtič

 

Komisija Senata FE UM za mednarodno sodelovanje
doc. dr. Brigita Ferčec - predsednica

Jan Lokar - študent

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

red. prof. dr. Andrej Predin

Lazar Stojanov - študent

red. prof. dr. Bojan Štumberger


Komisija Senata FE UM za kakovost
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis - predsednik

Klemen Božič - študent

Simon Marčič 

mag. Sonja Novak

Nataša Sokač

red. prof. dr. Peter Virtič


Poslovodni odbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Jurij Avsec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
Klemen Srpčič
Janko Omerzu
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis
izr. prof. dr. Sebastijan Seme

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike