DEKAN: red. prof. dr. Bojan Štumberger
PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Jurij Avsec
v.d. PRODEKAN ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST: izr. prof. dr. Sebastijan Seme
PRODEKAN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN KAKOVOST: izr. prof. dr. Sebastijan Seme
PRODEKAN ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA: Boštjan Krošelj
TAJNIK FAKULTETE: Janko Omerzu

 

Akademski zbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, predsednik
izr. prof. dr. Peter Virtič, namestnik predsednika


Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Jurij Avsec
doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
dr. Marjan Kromar

Boštjan Krošelj

Uroš Krošelj

red. prof. dr. Milan Marčič
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis
red. prof. dr. Andrej Predin
izr. prof. dr. Sebastijan Seme

Klemen Srpčič
red. prof. dr. Bojan Štumberger


Komisija Senata FE UM za študijske zadeve
red. prof. dr. Jurij Avsec - predsednik
doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović

Uroš Krošelj - študent

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Klavdija Rabuza - študentka

izr. prof. dr. Sebastijan Seme

 

Komisija Senata FE UM za znanstvenoraziskovalne zadeve
izr. prof. dr. Sebastijan Seme - predsednik

red. prof. dr. Jurij Avsec

Klemen Božič - študent

Nik Peruci - študent

red. prof. dr. Bojan Štumberger
izr. prof. dr. Peter Virtič

 

Komisija Senata FE UM za mednarodno sodelovanje
izr. prof. dr. Sebastijan Seme - predsednik
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Boštjan Krošelj - študent

red. prof. dr. Andrej Predin

Klemen Srpčič - študent
red. prof. dr. Bojan Štumberger


Komisija Senata FE UM za kakovost
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis - predsednik
doc. dr. Brigita Ferčec
Simon Marčič
mag. Sonja Novak

Neža Ravnikar - študentka
Larisa Sevšek - študentka
Nataša Sokač


Poslovodni odbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Jurij Avsec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
Boštjan Krošelj
Janko Omerzu
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis
izr. prof. dr. Sebastijan Seme
red. prof. dr. Bojan Štumberger

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike