Orodje za dostopnost

Prijava

 

Do Erasmus+ študenta  le v 8 korakih:

1. Preveri partnerske univerze Fakultete za energetiko UM. Izberi destinacijo.

2. Izpolni elektronsko prijavo preko AIPS-a.

3. Izberi primerne predmete na tuji fakulteti. Sestavi Learning Agreement.

4. Preveri prijavni postopek na tuji fakulteti. Pošlji vso dokumentacijo na tujo univerzo.

5. V potrditev prejmeš Acceptance Letter in potrjen Learning Agreement.

6. Zaprosi za Erasmus+ finančno dotacijo. Preveri možnosti za dodatno financiranje.

7. Opravi jezikovno preverjanje OLS. Opravi brezplačen jezikovni tečaj.

8. Uredi si zavarovanje, vizo in namestitev. Spakiraj in pojdi dogodivščinam naproti!

 

Prijavni postopek na FE UM:

1. Elektronska prijava na naslovu https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx. Podpisano prijavo s prilogami oddate Erasmus+ koordinatorici, doc. dr. Brigiti Ferčec. Zahtevane priloge:

  • Soglasje o izboru nadomestnega predmeta/priprave na diplomo/magisterija/doktorata. Za vsako učno enoto iz obstoječega programa matične fakultete, ki jo želite nadomestiti, se je potrebno dogovoriti z nosilcem predmeta, ki podpiše soglasje o zamenjavi;
  • Seznam menjanih predmetov matične fakultete;
  • Potrdilo o opravljenih izpitih na matični fakulteti v angleščini (pridobite v referatu).

 

2. Na spletnih straneh izbrane partnerske institucije v tujini preverite, kateri dokumenti in postopki so potrebni za prijavo. Zahtevani dokumenti morajo biti poslani partnerski instituciji v predpisanem roku, ki je objavljen na spletn istrani tuje univerze.

 

Dodatni kriteriji na FE: V primeru, da se na isto institucijo prijavi več študentov kot je razpisanih prostih mest, bo fakulteta določila dodatne kriterije in točkovni sistem za izbiro kandidatov.

 

Pri izbiri kandidatov bo izvedeno točkovanje prijavnic študentov po naslednjih kriterijih:

  • poznavanje jezika v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji instituciji (25 točk);
  • priložen življenjepis v uradnem jeziku države v katerem se izvaja pedagoški proces na tuji inštituciji (v primeru izvajanja pedagoškega procesa v angleškem jeziku je priložen življenjepis napisan v angleškem jeziku) (20 točk);
  • študijska uspešnost študenta na matični fakulteti, trenutno število ECTS študenta na matični fakulteti na dan prijave (do 20 točk);
  • usklajenost izbranega programa s programom matične fakultete (25 točk);-obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija (10 točk).

 

3. Prošnja za pridobitev Erasmus+ dotacije

 

Ko študent od univerze gostiteljice iz tujine prejme pismo o sprejemu* (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application form) in potrjen študijski sporazum (Learning Agreement Student Mobility for Studies), natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in skupaj s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

Slomškov trg 15

2000 Maribor.

 

*Pismo o sprejemu boste prejeli s strani partnerske institucije, ko vas bo potrdila tako matična kot partnerska institucija (praviloma 2 do 4 tedne po roku za oddajo prijav na partnerski instituciji).

 

Izpolnitev elektronske prijave

 

Elektronsko prijavo morate izpolniti v celoti, saj drugače prijava ni popolna.

 

Trajanje študija v tujini

 

Študij na partnerski instituciji lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev. Na prijavi zapišite čimbolj natančen datum pričetka in konca študija v tujini. V rubriki "študijski sporazum" je potrebno navesti obveznosti, ki jih nameravate opraviti na tuji instituciji.

 

Izbira učnih enot na partnerski inštituciji


Za učne enote, ki jih želite opravljati na tuji instituciji, je potrebno med učnimi enotami, ki so v predmetniku FE, poiskati ekvivalente/podobne učne enote. Na ta način vam FE ob vaši vrnitvi učne enote, ki ste jih s pozitivno oceno opravili na tuji instituciji, prizna kot opravljene. Pri zamenjavi učnih enot je potrebno za vsako učno enoto posebej pridobiti soglasje nosilca učne enote na FE o izboru nadomestne učne enote, ki jo želite opravljati v tujini. V tujini lahko praviloma opravljate le tiste učne enote, ki jih morate opraviti na FE v tistem semestru (in letniku), v katerem boste odšli v tujino. Pri odhodu v tujino mora študent pri opravljanju svojih obveznosti zbrati vsaj minimalno število ECTS točk:

  • za trimester (3 mesece) 10 ECTS točk;
  • za semester (6 mesecev) 20 ECTS točk;
  • za študijsko leto (12 mesecev) 40 ECTS točk.


Seznam partnerskih inštitucij FE

 

Seznam po državah (seznam bomo dopolnjevali):

 

Avstrija

 

FHS KUFSTEIN TIROL BILDUNGS - GMBH
Spletna stran: www.fh-kufstein.ac.at

Prosta mesta: 2
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

Hrvaška

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
(JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK)
Spletna stran: www.unios.hr/incoming-mobility
Prosta mesta: 2
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Spletna stran: http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students

Prosta mesta: 1

Smer/področje: 0710 Engineering and engineering trades

 

Poljska

 

POLITECHNIKA GDANSKA
(GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
Spletna stran: http://pg.edu.pl
Prosta mesta: 6
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA
(Czestochowa University of Technology)
Spletna stran: www.pcz.pl/english/student
Prosta mesta: 2
Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

POLITECHNIKA BIALOSTOCKA

(Bialystock University of Technology)

Spletna stran: www.erasmus.pb.edu.pl

Prosta mesta: 8

Smer/področje: 0713 Electricity and energy, 0714 Electronics and automation

 

Romunija

 

UNIVERSITATEA TEHNICA GEORGHE ASACHI DIN IASI

(Georghe Asachi Technical University of Iasi)

Spletna stran: www.tuiasi.ro

Prosta mesta: 2

Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

Srbija

 

UNIVERZA V NIŠU

Spletna stran: www.ni.ac.rs/en/

Prosta mesta: 3

Smer/področje: 0713 Electricity and energy; 0714 Electronics and automation; 0710 Engineering and engineering trades

 

UNIVERZA V NOVEM SADU

Spletna stran: www.uns.ac.rs/index.php/en/

Prosta mesta: 2

Smer/področje: 0713 Electricity and energy

 

Turčija

 

YEDITEPE UNIVERSITY VAKIF

Spletna stran: www.yeditepe.edu.tr/en

Prosta mesta: 4

Smer/področje: 0713 Electricity and energy, 0714 Electronics and automation

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike