Orodje za dostopnost

Študentom nudimo nabor možnosti sodelovanja v raziskovalnem in projektnem delu. S tem študenti pridobivajo dodatna znanja, kompetence in veščine ter praktične izkušnje že v času študija.

 

Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov

 

Študenti lahko na različnih ravneh študija sodelujete kot soavtorji pri prispevkih na konferencah ali drugih znanstvenih prispevkih. Na fakulteti izdajamo znanstveno revijo JET – Journal of Energy Technology,  kjer lahko objavite vaša raziskovalna dela, ki so nastala v okviru sodelovanja pri projektih, v okviru diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih disertacij…

 

Kontaktne osebe: vodje projektov, mentorji, prof. dr. Jurij Avsec – urednik znanstvene revije JET

 

Sodelovanje v raziskovalnih projektih

 

Študenti lahko sodelujete v nacionalnih, mednarodnih in tržnih projektih. Doktorski študenti se o sodelovanju v raziskovalnih projektih dogovorite z vašimi mentorji ob vpisu na doktorski študij.

 

Kontaktne osebe: vodje projektov

 

Kontaktne osebe za doktorske študente: mentorji in prof. dr. Sebastijan Seme, vodja doktorskega študijskega programa 

 

Laboratorijsko/terensko/drugo delo

 

Laboratorijsko delo študentov je možno v okviru projektov in raziskav, ki potekajo v laboratorijih.

 

Kontaktne osebe: vodje laboratorijev https://www.fe.um.si/raziskovalna-dejavnost/raziskovalni-instituti-in-laboratoriji.html

 

Sodelovanje v projektih z okoljem

 

Študenti lahko skupaj s pedagoškim mentorjem in mentorjem iz podjetja ali organizacije rešujete praktične probleme za gospodarstvo in negospodarstvo. Na fakulteti in univerzi razpisujemo mesta za sodelovanje študentov v okviru naslednjih projektov:

  • Študentski izzivi (ŠI:UM)

Študenti v interdisciplinarnih skupinah ob usmerjanju s strani pedagoškega in delovnega mentorja proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive (ne)gospodarskega sektorja v lokalnem okolju. S tem študenti pridobivajo dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje že v času izobraževalnega procesa, spoznavajo potencialna delovna okolja in krepijo možnosti za lažji prehod na trg dela.

  • Študentski izzivi NOO (ŠI:UM NOO)

V okviru projektnih nalog ŠI:UM (NOO) študenti v interdisciplinarnih skupinah  ob usmerjanju s strani pedagoškega in delovnega mentorja proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive (ne)gospodarskega sektorja v lokalnem/mednarodnem okolju. Študenti bodo pridobivali dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje že med izobraževanjem in si s tem povečali možnosti za lažji prehod s področja študija na trg dela. V posamezno projektno nalogo ŠI:UM (NOO) bodo vključeni študenti različnih, vendar zgolj visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje Univerze v Mariboru, kar bo prispevalo k interdisciplinarnosti ter mreženju študentov različnih disciplin in strok.

  • Individualni študentski raziskovalni izziv (IŠRI:UM)

Individualni študentski raziskovalni izziv vključuje komponento mobilnosti. Namen razpisa je spodbujanje mobilnosti študentk in študentov s ciljem omogočiti pridobivanje mednarodnih izkušenj, izmenjavo znanja in sodelovanje v raziskovalnih dejavnostih na tujih univerzah. Mobilnost omogoča študentkam in študentom neposreden stik z mednarodnim znanstvenim okoljem, pridobivanje novega znanja in veščin ter krepitev njihovega raziskovalnega potenciala. Finančna spodbuda je tako namenjena financiranju stroškov mobilnosti, ki je sestavni del individualnega študentskega raziskovalnega izziva.

 

O možnosti vključitve v projekte vas sproti obveščamo preko spletne strani in družbenih omrežij, ko so razpisi aktualni.

 

Kontaktna oseba: izbrani mentor s strani študenta

 

Vključevanje v tekmovanja, mreže

 

Študenti se lahko prijavite na tekmovanja:

  • Borzenov nagradni natečaj za magistrske študente

Študenti se lahko prijavite na Borzenov nagradni natečaj za magistrske študente, ki ste v svojem magistrskem delu raziskovali področje učinkovite rabe energije ali obnovljivih virov energije. Zmagovalca čaka denarna nagrada.

 

Kontaktne osebe: mentorji študentov magistrskih del

  • Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja

Na fakulteti se pridružujemo Tekmovanju v znanju matematike za Vegova priznanja. Tekmovanje poteka na dveh ravneh - na fakultetni, kjer se podeljuje bronasta priznanja, in državni, kjer se najuspešnejši tekmovalci potegujejo za srebrna in zlata priznanja. Srebrno in zlato priznanje štejeta za izjemen študijski uspeh (in se upoštevata npr. pri Zoisovih štipendijah).

 

Kontaktna oseba: doc. dr. Brigita Ferčec

 

Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja

 

Erasmus+ program omogoča opravljanje prakse v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo študenti z aktivnim statusom na kateri koli stopnji študija v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Sodelujoče države so članice Evropske unije, Združeno kraljestvo, Švica, Islandija, Liechtenstein, Srbija, Severna Makedonija, Norveška in Turčija.

 

Glavni cilj mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma.

 

Kontaktne osebe: doc. dr. Brigita Ferčec, izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, Jerneja Klemenčič

 

Strokovne ekskurzije

 

V okviru fakultete organiziramo strokovne ekskurzije v potencialnih delovnih okoljih. O možnosti prijav na strokovne ekskurzije vas obveščamo, ko so prijave odprte.

 

Kontaktne osebe: visokošolski učitelj, ki organizira strokovno ekskurzijo in Referat za študentske zadeve

 

Organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov

 

Na fakulteti organiziramo in soorganiziramo mednarodne znanstvene konference, simpozije, študentske konference:

  • Mednarodna znanstvena konferenca EnRe – energy&responsibility (vsaki dve leti);
  • Symposium on Applied Electromagnetics SAEM (vsaki dve leti);
  • Mednarodna znanstvena konferenca Inter-klima (vsaki dve leti);
  • Dnevi posavske energetike (vsako leto);
  • Študentska konferenca (vsako leto).

Prav tako organiziramo različne okrogle mize in druge strokovne dogodke. Možnost sodelovanja imajo tudi študenti. O možnosti vključitve boste obveščeni s strani koordinatorja dogodka, ko se bo pričela organizacija.

 

Kontaktne osebe: koordinatorji posameznih dogodkov

 

Povezava do enotne vstopne točke za študente Univerze v Mariboru, ki nudi pregled splošnih oblik vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo: POVEZAVA.

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike