Orodje za dostopnost

Temeljni cilj študija


Temeljni cilji študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje operativnih aktivnosti v tehnologiji oskrbovanja organizacij, prvenstveno z energijo, v poznavanje poslovanja ter v organiziranje konkretnih delovnih in tehnoloških operacij. Diplomanti po končanem visokošolskem strokovnem študiju dosežejo takšen obseg in nivo teoretičnega in praktičnega znanja, da so po končanem izobraževanju kompetentni strokovnjaki na svojem področju. Cilji študija na vsebinskem področju so usmerjeni v:


1. poznavanje poslovanja organizacije,
2. poznavanje upravljanja organizacije,
3. organiziranje in operativno izvajanje tehnoloških operacij v energetskem sistemu,
4. organiziranje in operativno izvajanje tehnoloških procesov v organizaciji,
5. uporabo informacijsko upravljalnih sistemov v funkciji operativnih posegov v energetski sistem,
6. uporabo modernih tehnologij v energetskih sistemih,
7. usposabljanje za nadaljnji študij (magistrski),
8. razvijanje sposobnosti identifikacije, analize in rešitve problema v energetskih sistemih,
9. tesna povezava s prakso, sposobnost reševanja konkretnih in operativnih nalog,
10. uporaba v teoretičnem delu usvojenih metod v praktičnih primerih.

Splošne kompetence


Splošne kompetence, ki jih diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika pridobijo so:

 • sposobnost zaznavanja, evidentiranja in analiziranja problema v energetskih sistemih na konkretnih delovnih nalogah,
 • sposobnost delanja v strokovni skupini in sposobnost njenega vodenja,
 • sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi,
 • avtonomnost v svojem strokovnem delu,
 • sposobnosti za iskanje in uresničevanje optimalnih odločitev v energetskem sistemu na svojem konkretnem delovnem mestu,
 • vedoželjnost in nagnjenje k usposabljanju za nadaljnji študij, stalno branje strokovne literature,
 • zavezanost profesionalni etiki.

 

Predmetnospecifične kompetence


Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika pridobijo so:

 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju tehnologije energetskih procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • poznavanje tehnoloških postopkov, operacij, metodologije in organizacije dela v operativnem delovanju na konkretnih nalogah,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • sposobnost implementirati znanje v čim bolj racionalno in optimalno izvajanje ter koordiniranje aktivnosti pri svojem delu v energetskih sistemih,
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju,
 • sposobnost reagiranja v kriznih situacijah, npr. v primerih okvare, uničenja, izpada ipd.,
 • sposobnost stalnega razvijanja tehnoloških postopkov, njihove nadgradnje z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami.
 • iskanje operativnih rešitev v tehnoloških procesih energetskega poslovnega sistema/organizacije,
 • sposobnost obvladanja standardnih tehnoloških metod v razreševanju konkretnih opravil,
 • sposobnost obvladanja standardnih postopkov v energetskih sistemih,
 • sposobnost obvladanja standardnih procesov v oskrbovalnih procesih energetskih sistemov,
 • sposobnost opravljanja različnih nalog v energetskih sistemih (vzdrževanje, operativna priprava dela, planiranje ipd.),
 • gradnja in projektiranje energetskih sistemov.
Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike