Orodje za dostopnost

 

Predmetnik

 

S študijskim letom 2024/2025 stopa v veljavo spremenjen študijski program 1. stopnje Energetika (VS).

Velja za generacijo študentov, prvič vpisanih v 2024/2025.

 

Predmetnik in vsebine učnih enot 2024/2025

 

Predmetnik 2023/2024

 

 

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Jurij Avsec

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Splošno o programu

V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika je temeljni cilj izobraziti kadre za strokovna dela zlasti v gospodarstvu, hkrati tudi v negospodarstvu in drżavni upravi (agencije, resorna ministrstva). Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika bodo torej usposobljeni za operativne posege in delo v gospodarskih drużbah in drugih organizacijah, pri čemer bodo morali znati delo ne samo operativno izvesti, pač pa tudi pripraviti in organizirati. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje vzdrżevalno-oskrbovalnih problemov v organizacijah, kjer bodo zaposleni.

 


Trajanje študija

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa). V šestem semestru imajo študenti cel semester obvezno praktično usposabljanje.

Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

 


Strokovni naslov

diplomirani inženir energetike (VS)
diplomirana inženirka energetike (VS)
okrajšano za oba: Ime Priimek, dipl. inž. energ. (VS)

 


Šolnina

Redni študij je brezplačen za državljane Republike Slovenije in državljane držav članice EU.

Šolnine za redni študij prav tako ne plačajo:

  • državljani Švice, Liechtensteina, Islandije, Norveške,
  • tuji državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so samo oziroma starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene in osebe s priznano mednarodno zaščito ter prosilci za mednarodno zaščito,
  • Slovenci brez slovenskega državljanstva, štipendisti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS,
  • državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma vzajemnosti (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija).

 

Šolnina se zaračuna:

- državljanom držav, ki niso članice EU (razen držav, naštetih v prejšnjem odstavku) in

- za izredni študij.

 

Višina šolnine za naslednje študijsko leto je znana v mesecu juniju in je enaka šolnini za izredni študij za državljane RS. Šolnino kandidati plačajo ob vpisu na fakulteto. Cenik za posamezno študijsko leto je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru (povezava Študij na UM/Financiranje).

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike