Orodje za dostopnost

V času od 13. 5. do 18. 5. 2018 bo na Fakulteti za energetiko gostoval prof. dr. Mykhaylo Zagirnyak iz Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University.

Prof. dr. Mykhaylo Zagirnyak je priznan visokošolski učitelj in strokovnjak na področju elektromehanike in upravljanja izobraževanja, polnopravni član nacionalne akademije pedagoških znanosti Ukrajine, častni znanstvenik in inženir Ukrajine, nagrajenec državne nagrade Ukrajine na področju znanosti in tehnologije, doktor znanosti, profesor in rektor Kremenchuk National University Mykhailo Ostrohradskyi. Izdal je članke v vodilnih revijah mednarodnega značaja, učbenike, monografije in bo s svojimi izkušnjami zagotovo okrepil mednarodne kompetence študentov in učiteljev, prispeval k izmenjavi strokovnega znanja ter k razvoju študijske in raziskovalne dejavnosti.

Gostovanje bo izvedeno v okviru projekta “Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru”, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Program gostovanja

 

                                                                                          

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike