Accessibility Tools

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru med 31. avgustom in 8. septembrom izvedla mednarodno Erasmus+ poletno šolo s področja obnovljivih virov energije.

Uvajalni dan bo potekal 3. oktobra 2022 od 8:00 naprej.

Tečaj bo v Velenju potekal 27. in 28. septembra ter v Krškem 29. in 30. septembra.

V torek, 6. septembra 2022, smo organizirali informativni dan za tujce.

V torek, 6. septembra 2022, je potekal informativni dan za vpis na podiplomska študijska programa Energetika.

Od 22. do 26. avgusta 2022 je na Inštitutu za energetiko FE UM potekal že peti Poletni tabor energetike.

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Informacije

 

Univerzitet u Mariboru

Fakultet za energetiku

Adresa e-pošte: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane.