Arhiv novic

Na Fakulteti za energetiko bo dne 4. in 19. 5. 2021 študentom II. bolonjske stopnje predaval profesor Georgios C. Christoforidis iz University of Western Macedonia. 

 

                                                          Program:

10. 5. 2021

8.00-8.45

8.45-9.00 odmor

9.00-9.45

9.45-10.00 odmor

10.00-10.45

 

19. 5. 2021

12.00-12.45

12.45-13.00 odmor

13.00-13.45

13.45-14.00 odmor

14.00-14.45

14.45-15.00 odmor

15.00-15.45

Shranjevanje energije v sodobnih omrežjih

Predmet: » Obratovanje elektroenergetskih sistemov «

Študijski program II. bolonjske stopnje

 

MS Teams: dostop

 

 

Večenergetska omrežja in vozlišča

Predmet: » Obratovanje elektroenergetskih sistemov «

Študijski program II. bolonjske stopnje

 

MS Teams: dostop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

Predavanja so potekala na daljavo, s pomočjo aplikacije MS Teams. 

 

  

 

»Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema».

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike