Arhiv novic

V petek, 24. 5. 2019 smo imeli na Fakulteti za energetiko obisk Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Predstavniki Sklada so preverjali pravilnost izvajanja projekta Študija izvedljivosti in razvoj vetrne turbine za zaščito pred spomladansko pozebo, ki ga izvajamo v okviru javnega razpisa PKP 2017 – 2020 – 2. odpiranje. Nad predstavitvijo so bili navdušeni in preverjanje je bilo opravljeno z odliko.

 

 

 

 

 

 

Projekti so namenjeni spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanju modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V prvi vrsti pa je poudarek na študentih, ki ob podpori pedagoškega mentorja in delovnega mentorja iz gospodarstva pridobijo konkretne in praktične izkušnje v delovnem okolju, kompetence ter dodatna znanja že v času študija.
 
Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

               

 

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike