ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

1. prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2019
2. prijavni rok: 22. do 29. avgust 2019

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  25. do 26. september 2019 do 12. ure

 

 

Kdo lahko odda prijavo v prvem prijavnem roku?

Kandidati lahko v prvi prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih po aktualnem razpisu, izpolnjevali pogoje za vpis.

 

 

Kako se prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/  oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. 3. 2019. Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolski prijavno informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 18. 3. 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi največ štiri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (v prvem prijavnem roku je to do 22. 3. 2019). Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolski prijavno informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).

 

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2019 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi do 22. marca 2019.

 

*Obvezne priloge:

.... v pripravi

 

 

OPOZORILO:

Zadnji dan za elektronsko oddajo prve prijave v eVŠ je 18. marec 2019. Po tem datumu spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

 

 

Vpis sprejetih kandidatov po prvem prijavnem roku

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal v času od 26. 7. do 16. 8. 2019. Glede na rezultate poklicne/splošne mature boste kandidati obvestilo (sklep o rezultati izbirnega postopka) prejeli na dom najkasneje do 25. 7. 2019 s strani Visokošolske prijavno - informacijske službe. V nekaj dneh po prejetju obvestila - sklepa o rezultati izbirnega postopka vam bomo na dom poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik, skupaj z vsemi prilogami in navodili.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa in vaše vpisno mesto se bo kot prosto vpisno mesto preneslo v drugi prijavni rok. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK  (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 17. septembra 2019.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/  oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. 9. 2019. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov Fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. 9. 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi največ tri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (v prvem prijavnem roku je to do 20. 9. 2019). Po pošti mora priporočeno poslati na naslov Fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2019 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. septembra 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti na naslov Fakultete do 20. septembra 2019.

 

 

Obravnava prijave na Fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

- ob upoštevanju meril za prehode ali

- v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku  ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Obvezne priloge

V roku, določenim z razpisom, mora kandidat na Fakulteto dostaviti:

- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;

- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

 

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 21. 9. do 30. 9. 2019.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

Visokošolska prijavno informacijska služba UM
spletna stran MIZŠ

 

 

RAZPIS ZA VPIS

Dne 1. februarja 2019 je izšel  Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2019/2020. Objavljamo Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2019/2020:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest - Fakulteta za energetiko

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v 2019/2020 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vpisna mesta za tujce 2019/2020 - UM

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2019/2020 - UM

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2019/2020 - UM

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike