Orodje za dostopnost

ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

 

VPIS V 1. LETNIK

 

 

Prijavni roki

​a) 1. prijavni rok: 20. februar do 20. marec 2024.

b) 2. prijavni rok: 21. do 27. avgust 2024.

c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. in 26. september 2024 do 10. ure

 

 

 

Kdo lahko odda prijavo v 1. prijavnem roku?*

 

Prijavo v 1. prijavnem roku lahko oddajo:

 • Državljani/ke Republike Slovenije in državljani/ke držav članice Evropske unije ter Slovenci/ke brez slovenskega državljanstva.
 • Državljani/-ke držav nečlanic Evropse unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene.
 • Osebe s priznanim statusom mednarodne ali začasne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno ali začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka.
 • Tuji državljani (ne EU), ki so v Republiki Slovniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo.

Po zaključku posameznega prijavnega roka spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e, da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

 

Opomba!

* Moteno delovanje SI-PASS storitev:

Prijave za vpis tako ne bo mogoče oddati od petka, 1. marca 2024 od 20:00 dalje do vključno nedelje, 3. marca 2024. Predvidoma v ponedeljek, 4. marca 2024, naj bi prijava za vpis ponovno začela delovati, kar pomeni, da bodo prijavitelji lahko znova oddajali prijave za študij na portalu eVŠ na vse odprte prijavne roke.

 

 

Kako se prijavim (način prijave)?

 

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/:

 

 • bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico),
 • bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
 • uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

 

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

 

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2024/2025 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.


Kot pravočasna se upošteva prijava,

ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom (za 1. prijavni rok velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave 20. 3. 2024).

 

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

Dokumenti in obvestila se vročajo oziroma posredujejo kandidatom v seznanitev z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu. O vložitvi dokumenta oziroma obvestila preko portala eVŠ je kandidat obveščen z informativnim sporočilom, ki ga prejme na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob prijavi za vpis ter s sporočilom na številko mobilnega telefona, če jo je sporočil ob prijavi za vpis. Kandidat prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji.

 

Ob osebni vročitvi dokumenta preko portala eVŠ kandidat elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve elektronske vročilnice se šteje za dan vročitve dokumenta. Če kandidat dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.

 

 

Obvezne priloge/dokazila

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

 

Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na:https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo .

 

Kandidati/-ke, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala eVŠ visokošolskim prijavno-informacijskim službam. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega v razpisu za vpis. Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

 

Podrobnejša navodila (pisna in video) za oddajo prilog na spletnem portalu eVŠ so dostopna na:

https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo .

 

 

Kandidate/-ke, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev izkazujejo z opravljenim tujim srednješolskim izobraževanjem,

obveščamo, da je njihovo dokazilo o zaključeni izobrazbi predmet priznavanja po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12).

Elektronska prijava za vpis je v tem primeru tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Obrazec se odda v eVŠ na spletnem portalu: https://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati/-ke, ki bodo oddali/-e nepopolno prijavo za vpis oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni/-e o zahtevi in roku za dopolnitev vloge elektronsko preko portala eVŠ. Kandidat prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji.


Seznam zahtevanih dokazil*, ki jih je treba priložiti prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, je naveden v prilogi 4 tega razpisa. Zahtevana dokazila se predložijo na portalu eVŠ najkasneje do roka za dopolnitev. Kasnejše dopolnitve in spremembe niso možne. Šteje se, da so dokumenti oddani pravočasno tudi, če so oddani priporočeno na pošti najkasneje na dan, ko se izteče rok za dopolnitev.

 

*Zahtevana dokazila za kandidate, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili v tujini:

 • e-kopija ali fotografija zaključnega spričevala (diploma/matura)+ prevod sodnega tolmača v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni treba prilagati za listine v naslednjih jezikih: angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici),
 • e-kopija ali fotografija spričevala 1. in 2. letnika,
 • e-kopija ali fotografija spričevala 3. in 4. letnika + prevod sodnega tolmača v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni treba prilagati za listine v naslednjih jezikih: angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici,
 • lastnoročno podpisan (kandidatov podpis) kronološkega opisa izobraževanja v tujini (v nekaj stavkih vključno z letnicami, kako je potekalo vaše dosedanje izobraževanje),
 • e-kopija ali fotografija potnega lista (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo).

Seznam zahtevanih dokazil se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se kandidati/-ke o podrobnejšem seznamu dokumentov oziroma informacijah v zvezi s postopkom predhodno pozanimajo pri pooblaščenih osebah:

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 235–52 –63, elektronska
pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., spletna stran: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/priznavanje-
izobrazevanja.aspx; uradne ure: od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure in od 13. do 14. ure.

 

 

Vpis sprejetih kandidatov:

 • v prvem prijavnem roku  bo potekal od 23. julija do najpozneje 16. avgusta 2024 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.
 • v drugem prijavnem roku  bo potekal od 24. do 30. septembra 2024 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.
 • v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal do 30. septembra 2024 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE oz. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 16. septembra 2024.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/ :

 • bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico),
 • bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
 • uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

 

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.


V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2024/2025 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.


Kot pravočasna se upošteva prijava,

ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom (za prijavni rok za vpis v višji letnik velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave in dokazil v eVŠ 16. 9. 2024).

 

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

Dokumenti in obvestila se vročajo oziroma posredujejo kandidatom v seznanitev z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu. O vložitvi dokumenta oziroma obvestila preko portala eVŠ je kandidat obveščen z informativnim sporočilom, ki ga prejme na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob prijavi za vpis ter s sporočilom na številko mobilnega telefona, če jo je sporočil ob prijavi za vpis. Kandidat prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji.

Ob osebni vročitvi dokumenta preko portala eVŠ kandidat elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve elektronske vročilnice se šteje za dan vročitve dokumenta. Če kandidat dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.

 

Obravnava prijave na fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

 • ob upoštevanju meril za prehode ali
 • v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obvezne priloge/dokazila

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila* se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo .

 

Kandidati/-ke, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala eVŠ visokošolskim prijavno-informacijskim službam. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega v razpisu za vpis (za rok za vpis v višji letnik/po merilih za prehode velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave/dokazil 16. september 2024).

Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

 

*Zahtevana dokazila so:

 • dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;
 • dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju/potrdilo o opravljenih izpitih).

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 23. 9. do 30. 9. 2024.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

Navodila za oddajo zahtevanih prilog in odprava tehničnih in drugih težav v postopku oddajanja prilog

V primeru, da ima kandidat/-ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.   (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat/-ka lahko pri eni prilogi odda največ tri (3) priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB.

 

Podrobnejša navodila (pisna in video) za oddajo prilog na spletnem portalu eVŠ so dostopna na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo.

 

 

Več o e-prijavi, navodilih za prijavo in oddaji prilog

Visokošolski prijavno informacijski center UM

eVŠ portal

 

 

RAZPIS ZA VPIS

31. januarja 2024 je izšel Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2024/2025. S tem objavljamo tudi Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2024:

 

 

FAQ

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

MVI

VPIC UM

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike