ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

a) 1. prijavni rok: 16. februar do 19. 3. 2021

b) 2. prijavni rok: 20. do 27. avgust 2021

c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  23. do 24. september 2021 do 12. ure

 

Kdo lahko odda prijavo v prvem prijavnem roku?

V prvem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati:

... v pripravi.

 

Kako se prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.  Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zadnjega termina posamezenega prijavnega roka. Vse priloge* mora visokošolski zavod prejeti najkasneje do ...

 

2) z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do zadnjega termina posameznega prijavnega roka. Vse priloge* mora visokošolski zavod prejeti najkasneje do ...

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do .....(v pripravi)..... in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do .....(v pripravi).....

 

*Obvezne priloge

V roku, določenim z razpisom, mora kandidat na Fakulteto dostaviti:

- overjeno fotokopijo dokazila o zaključku srednješolskega izobraževanja (poklicna/splošna matura);

- overjeno fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni/splošni maturi;

- fotokopijo obvestila o uspehu za 3. in 4. letnik.

 

Vpis sprejetih kandidatov po roku za zapolnitev prostih mest

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku za zapolnitev prostih mest bo potekal v času od 2. do 17. 8. 2021. V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Vaše vpisno mesto se bo preneslo v naslednji prijavni rok.

 

Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK  (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE oz. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 17. septembra 2021.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Kandidati za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/  oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske do 17. septembra 2021. Po pošti mora priporočeno Fakulteti za energetiko poslati tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII.točko razpisa oziroma navedene v tem poglavju in pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

 

2) z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2021, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII.točko razpisa oziroma navedene v tem poglavju in pri študijskem programu, priporočeno poslati po pošti Fakulteti za energetiko največ štiri dni po roku v prijavi do 17. septembra 2021, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2021 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020 oziroma 17. septembra 2021, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti Fakulteti za energetiko na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 21. septembra 2021.

 

Obravnava prijave na Fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

- ob upoštevanju meril za prehode ali

- v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obvezne priloge

V roku, določenim z razpisom, mora kandidat na Fakulteto dostaviti:

- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;

- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 24. 9. do 30. 9. 2021.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

- Visokošolski prijavno informacijski center UM
- spletna stran MIZŠ

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS

Konec meseca januarja oz. v začetku februarja 2021 bo izšel  Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2021/2022. Takrat bomo objavili tudi Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2021/22:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest - Fakulteta za energetiko

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v 2021/2022 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vpisna mesta za tujce 2021/2022- UM.....v pripravi

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2021/2022 - UM.....v pripravi

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2021/2022 - UM......v pripravi

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike