V okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja smo v letu 2015 v inovacijske in razvojne projekte vključili 25 študentov Fakultete za energetiko in jim s tem omogočili lažji prehod od izobraževanja do zaposlitve. Namen Javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj komptetnc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študenti v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje in druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

 

Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike