Orodje za dostopnost

  • ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI VIRI UNIVERZE V MARIBORU

ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI VIRI UNIVERZE V MARIBORU (e-viri UM) obsegajo zbirke znanstvenih in strokovnih e-revij in e-knjig, bibliografske podatkovne zbirke in specializirane informacijske servise. Nabavo naročniških e-virov UM koordinira Univerzitetna knjižnica Maribor, nakup pa sofinancirajo vse fakultete/članice UM, UKM in ARRS. Univerza v Mariboru je preko Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Narodne in univerzitetne knjižnice vključena v vse slovenske konzorcije za dostop do mednarodne znanstvene literature.


Elektronske vire UM lahko v prostorih knjižnice uporabljajo vsi člani in uporabniki knjižnice. Študentom in profesorjem oz. zaposlenim na UM je omogočen dostop z vseh računalnikov znotraj registriranega IP območja UM brez posebne registracije (knjižnica, računalniške učilnice, kabineti). Uporaba elektronskih virov UM je urejena z licencami in je dovoljena za študijske in znanstveno-raziskovalne namene.


ODDALJENI DOSTOP do elektronskih virov UM je omogočen zaposlenim na UM in vpisanim študentom UM (študenti s statusom). Pogoj za dostop je, da so včlanjeni v knjižnico.

 

  • DIGITALNA KNJIŽNICA UNIVERZE V MARIBORU

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru. V njej so zbrana polna besedila zaključnih del fakultet Univerze v Mariboru (diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije). Dela so prosto dostopna, razen tistih, ki zaradi upravičenih razlogov ne smejo biti javno dostopna, za določeno obdobje.

 

  • RAZISKOVALNI VODIČI

Raziskovalni vodiči na enem mestu zadovoljujejo vse informacijske potrebe študentov.


Ponujajo iskanje po knjižničnih katalogih in podatkovnih zbirkah ter odgovore na najbolj pogosta vprašanja kot so:

 

kje najdem (knjigo, informacijo, prostor ...) ali


kako naredim oz. uporabim (seminarsko nalogo, citatna orodja …).


Dosegljivi so na spletnih straneh Univerzitetne knjižnice Maribor.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike