Orodje za dostopnost

 

Fakulteta za energetiko UM vsako leto organizira srečanje z diplomanti, ki so vključeni v Alumni klub Fakultete za energetiko UM. Namen srečanj je krepitev vezi med bivšimi študenti in fakulteto ter pridobivanje povratnih informacij o zaposljivosti, pridobljenih kompetencah ter drugih informacij, ki jih fakulteta uporablja v procesu zagotavljanja kakovosti izvajanja študijskega in raziskovalnega dela.

Letošnje srečanje je bilo prav posebno, saj je v letu 2023 skupno število diplomantov preseglo število 500.

 

 

5. srečanje Alumni kluba Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

je potekalo 

 

v sredo, 15. novembra 2023, ob 16. uri, 

v prostorih Inštituta za energetiko FE UM, Vrbina 18, Krško.

 

Po uvodnih pozdravih dekana fakultete, prof. dr. Sebastijana Semeta, ter vršilke dolžnosti prodekana za študentska vprašanja, Manje Obreza, je sledil osrednji del srečanja, v katerem je evropski poslanec, g. Franc Bogovič, predstavil tematiko evropskega zelenega dogovora in vlogo jedrske energije v prihodnosti.

 

V zaključnem delu srečanja je dekan predstavil najpomembnejše dosežke Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, najodmevnejše projekte in pridobitve v zadnjem obdobju ter najpomembnejše dolgoročne cilje fakultete v naslednjih letih.

 

V zaključku so svoja vrata odprli tudi laboratoriji Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, kjer je bila predstavljena tudi najnovejša raziskovalna oprema, ki jo je fakulteta pridobila v letu 2023.

Udeleženci so srečanje zaključili v prijetnem druženju s profesorji in asistenti, kjer so se obudili marsikateri spomini na študijske dni, prav tako pa se je vzpostavilo tudi nekaj novih povezav na strokovnem področju.

 

Zopet se je izkazalo, kako pomembna so srečanja alumni kluba za ohranjanje vezi fakultete z njenimi diplomanti. Zelo pozitiven odziv diplomantov pa je dokaz, da se tudi diplomanti zavedajo pomembnosti ohranjanja stika s fakulteto.

 

Nekaj utrinkov z dogodka:

 

 

 

Dneve posavske energetike 2023 je omogočil:

 

Srebrni pokrovitelj:

 

 

 

 

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.«.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike