V okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017/2020 2. odpiranje, Fakulteta za energetiko s študenti in mentorji izvaja naslednje projekte:

- Programska oprema za določitev ocene tveganja varovanja objekta (IT-SECURE);

- Študija izvedljivosti in razvoj vetrne turbine za zaščito pred spomladansko pozebo (VETRNICA); vabilo na predstavitev projekta

- Uporaba nevronskega omrežja za napovedovanje sončnega segrevanja (NOJS).

 

Projekti so namenjeni spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanju modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V prvi vrsti pa je poudarek na študentih, ki ob podpori pedagoškega mentorja in delovnega mentorja iz gospodarstva pridobijo konkretne in praktične izkušnje v delovnem okolju, kompetence ter dodatna znanja že v času študija.

 

Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike