JET on-line

 

On this website you can see all issues of Journal of Energy Technology.

If you would like to review one or more issues in a physical form, you can order a printed copy of the Journal, details of ordering are available under the section subscriptions.


 

The influence of delta ferrite on the quality assessment of austenitic stainless steel welds for the production
of ovens
Vpliv delta ferita na kakovost avstenitnih nerjavnih zvarov za proizvodnjo pečic
Zdravko Praunseis 


Impacts of zero-emission powertrains based on hydrogen technologies in public transport
Vplivi uporabe nizko-emisijskih pogonskih sklopov na podlagi vodikovih tehnologij v javnem transportu
Niko Natek, Boštjan Krajnc 


A simplified hybrid methodology for designing coreless axial flux machines
Poenostavljena metoda za načrtovanje sinhronskih strojev s trajnimi magneti in aksialnim magnetnim
pretokom brez feromagnetnega jedra statorja
Franjo Pranjić, Peter Virtič 


Improving decentralized economic growth and reducing energy consumption with the application of ecologicaly oriented innovations
Izboljšanje decentralizirane gospodarske rasti v Evropski uniji in zmanjševanje rabe energije z uporabo
ekološko naravnanih inovacij
Niko Natek, Boštjan Krajnc 

Tags: Edit tagsINFO

 

University of Maribor

Faculty of Energy Technology

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Faculty of Energy Technology. All rights reserved.