Accessibility Tools

Faculty of Energy Tecnology

V sredo, 29. 9. 2021 je potekal zbor delavcev Fakultete za energetiko.

 

Zaposleni na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru so se dne 29. 9. 2021 zbrali na zboru delavcev, kjer je dekan, red. prof. dr. Sebastijan Seme, zaposlenim predstavil ključne ugotovitve iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za študijsko leto 2019/2020 ter Akcijski načrt izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti v študijskem letu 2020/2021.

 

Prav tako je dekan prisotne seznanil z najpomembnejšimi dosežki fakultete v preteklem letu in predstavil dolgoročne cilje, ki si jih je fakulteta zadala za obdobje od 2021 do 2030 ter kratkororočne cilje za leto 2021.

 

V drugem delu zbora so bile predstavljene novosti v zvezi z izvedbo študijskega procesa  v študijskem letu 2021/2022, predvsem v zvezi z načinom izvedbe, preverjanjem pogoja PCT in rednim izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

 

Red. prof. dr. Sebastijan Seme je prisotne obvestil tudi o prihajajočih evalvacijah, ki čakajo fakulteto v mesecu oktobru in novembru ter predstavil aktivnosti, ki bodo potekale v zvezi s pripravo na evalvacije.  

 

Tags: Edit tags

University of Maribor

Institute of Energy Technology

INFO

 

University of Maribor

Faculty of Energy Technology

E-mail: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 3-7770-400

© 2017 Faculty of Energy Technology. All rights reserved.