Accessibility Tools

Faculty of Energy Tecnology

Rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Zdravko Kačič, je imenoval nove prodekane Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.

 

Z dnem 1. 6. 2021 so tako mandat nastopili:

- red. prof. dr. Jurij Avsec kot prodekan za izobraževalno dejavnost Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru za dobo 4 let,

- red. prof. dr. Bojan Štumberger kot prodekan za raziskovalno dejavnost Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru za dobo 4 let ter

- Klemen Srpčič kot prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru za dobo 2 let.

 

 

 

Tags: Edit tags

University of Maribor

Institute of Energy Technology

INFO

 

University of Maribor

Faculty of Energy Technology

E-mail: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 3-7770-400

© 2017 Faculty of Energy Technology. All rights reserved.