Accessibility Tools

Fakulteta za energetiko

Študenti s posebnim statusom

 

Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo poseben status, in sicer v eni izmed naslednjih kategorij študentov s posebnim statusom:

 

- študenti vrhunski športniki,
- študenti priznani umetniki,
- dolgotrajno bolni študenti,
- študenti invalidi,
- študenti funkcionarji: prorektorji, prodekani in sekretar ŠSUM,
- drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje.

 

Pridobitev posebnega statusa podrobneje ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM in Pravilnik o študijskem procesu invalidov UM.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa lahko vloži študent dodiplomskega in podiplomskega študija, v kateri navede kategorijo študenta s posebnim statusom, za katerega prosi. Študent vlogi priloži ustrezna dokazila, navedena v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na UM, glede na to, za katero kategorijo posebnega statusa prosi. Vlogo študenta s posebnim statusom obravnava Komisija za študijske zadeve na FE.

 

 

Akcijski načrt za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov

Akcijski načrt za odpravljanje ovir študentov invalidov 2023-2024 .

 

Uporabne povezave, aktualno

- MojaUM - Poseben status

- Možnosti pridobitve pripomočkov za študij za študente s posebnimi potrebami

- Brošura Posebni statusi na Univerzi v Mariboru (kdo, kaj, kam, zakaj)

- Priporočila za prilagoditev študijskega procesa

- Psihosocialna podpora študentom z avtizmom-vabilo

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Informacije

 

Univerzitet u Mariboru

Fakultet za energetiku

Adresa e-pošte: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane.