DEKAN: red. prof. dr. Bojan Štumberger
PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Jurij Avsec
PRODEKAN ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
PRODEKAN ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN KAKOVOST: izr. prof. dr. Sebastijan Seme
V. D. PRODEKAN ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA: Boštjan Krošelj
TAJNIK FAKULTETE: Janko Omerzu

 

Akademski zbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru
doc. dr. Zdravko Praunseis, predsednik
izr. prof. dr. Peter Virtič, namestnik predsednika


Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Jurij Avsec
doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
dr. Marjan Kromar
red. prof. dr. Milan Marčič
doc. dr. Zdravko Praunseis
red. prof. dr. Andrej Predin
Neža Ravnikar - študentka
izr. prof. dr. Sebastijan Seme
Kim Špiler - študent
red. prof. dr. Bojan Štumberger


Komisija Senata FE UM za študijske zadeve
red. prof. dr. Jurij Avsec - predsednik
doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
doc. dr. Zdravko Praunseis
izr. prof. dr. Sebastijan Seme
Kim Špiler - študent

 

Komisija Senata FE UM za znanstvenoraziskovalne zadeve
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović - predsednik
red. prof. dr. Jurij Avsec
Anže Čas - študent
red. prof. dr. Bojan Štumberger
izr. prof. dr. Peter Virtič

 

Komisija Senata FE UM za mednarodno sodelovanje
izr. prof. dr. Sebastijan Seme - predsednik
doc. dr. Zdravko Praunseis
red. prof. dr. Andrej Predin
Blaž Kalšek- študent
Kim Špiler - študentka
red. prof. dr. Bojan Štumberger


Komisija Senata FE UM za kakovost
doc. dr. Zdravko Praunseis - predsednik
doc. dr. Brigita Ferčec
Simon Marčič
mag. Sonja Novak
Larisa Sevšek - študentka
Nataša Sokač


Poslovodni odbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Jurij Avsec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
Boštjan Krošelj
Janko Omerzu
doc. dr. Zdravko Praunseis
izr. prof. dr. Sebastijan Seme
red. prof. dr. Bojan Štumberger

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike