Tržni projekti

 2016

Izvedensko mnenje za elektrarno

Meritve elektromotorjev

Optimiranje toplotne črpalke za sanitarno vodo

Preliminaren pregled NNP Cycle 29 Reload Safety Evalvation

Analiza variant alternativne uporabe obnovljivih virov energije, toplotne energije in vodika

Preračun vetrne turbine

Določitev nevtronskega segrevanja za potrebe modifikacije 1211-VA-L

Izvedba raziskave nadgradnje močnostnega in komunikacijskega dela prenosnega terminala

 

2015

Izdelava energetskih izkaznic za stavbe v lasti naročnikov

Izvedba tečajev v obliki predavanj in delavnic za EERRI

Izvedba projekta sredice analiz, testov in ostalih storitev

Izvedba energetskega pregleda

Izdelava neodvisnega strokovnega pregleda (IER)

Izvedba storitve "Neutron Streaming Analysis and Shielding Determination"

Meritev kotlovskih razdelilcev in hidravličnih kretnic

Analiza razsvetljave, porabe električne energije, predlog ukrepov URE za električno energijo

 

2014

Izvedba študije Primerljivost plinskih blokov PT51 TEŠ za uporabo v vlogi zagotavljanja sistemskih storitev na lokaciji TEB

Izdelava linearnega generatorja

Sodelovanje domačih (slovenskih) ekspertov pri izdelavi študije za ekonomsko upravičenost podaljšanja življenjske dobe NEK

Izdelava študije energetske učinkovitosti, določitev energijskih kazalcev ter pomoč pri izdelavi elektro projektne dokumentacije

Izdelava energetskih izkaznic za stavbe v lasti naročnikov

 

2013

Preračun kondenzatorja toplotne črpalke

Mobilni senzorski sistem za ugotavljanje potenciala obnovljivih virov

Izvedba raziskave razvoj merilnega sistema za preizkušanje eksplozijsko varne opreme

Izdelava študije "Energetski potencial Saša regije"

Projekt sredice analiz, testov in ostalih storitev za 27. gorivni ciklus Nuklearne elektrarne Krško

Izvedba usposabljanja"Elektromotorni pogoni"

Neodvisni strokovni pregled poročila o oceni in testiranja kapsul T

Oblikovanje modela upravljanja porabnikov električne energije

Izdelava neodvisnega strokovnega mnenja za reload safety evaluation (RSE) za cikel 27

Energetsko učinkoviti pogonski pretvorniki - preizkušanje in optimizacija modelov

 

2012

Meritve električne upornosti vzorcev iz neoksidnih keramičnih materialov

Laboratorijske meritve

Evaluacija loading krivulje in programa FAR

Izvedljivostna študija možnosti koriščenja toplote

Možnosti energetske izrabe reke Mure z alternativnimi tipi turbinske in generatorske opreme

Usposabljanje "Enosmerni pogoni"

 

2011

Predrazvoj lamele EC motorja za visokoučinkovit pogon PS po zahtevah kupca

Ekspertiza o donosu sončne elektrarne

Izvedensko mnenja o delovanju sončne elektrarne

Izdelava študijske naloge Proizvodnja biogoriv iz lesenih skancev iz bomase s pomočjo Je

Študija zasnove EC pogonskih sistemov na osnovi motorjev z zunanjim rotorjem

Izvedba osnovne geometrije za električni vodni skuter

Nek-Far-CERAO

Študija preostale življenjske dobe PB1-3

 

 2010

Izdelava študijske naloge Vodikove tehnologije

Študija možnih nezgod na ventilu jeklenke pri polnjenju kisika po projektni nalogi

Gorivni ciklus 1. faza

Gorivni ciklus 2. faza

Izvedba preliminarne faze strokovne ocene

Izdelava analiz in študij za projekt Zamenjava plinskih turbin PT 3 x 23MW

 

2009

Novelacija študije Energetski koncept v Občini Brežice : možnosti izrabe geotermalne energije

Fotovoltaične elektrarne - razvojno raziskovalni koncept