Senat Fakultete za energetiko UM je na svoji 1. konstitutivni seji dne 15. 2. 2021 sprejel Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Na spletni strani https://www.fe.um.si/o-fakulteti/volitve-dekana-fe-um.html so poleg omenjenega sklepa objavljeni tudi obrazci in rokovnik volilnih opravil. Na omenjeni strani bodo objavljeni tudi vsi ostali dokumenti, povezani s postopkom volitev.

Tags: Program: VS,UN,MAG,DR
Letnik: 1. letnik,2. letnik,3. letnik
Način: Redni,Izredni
Lokacija: Krško, VelenjeEdit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike