Arhiv novic

Fakulteta za energetiko UM je v torek, 10. aprila 2018, v Hotelu City Maribor, organizirala mednarodno delavnico z naslovom OBNAŠANJE POTROŠNIKOV, SPLOŠNA PORABA IN POVRATNI UČINEK NA PODROČJU IZRABE ENERGIJE.

Delavnica je potekala v okviru projekta TOGETHER – TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction«.

Povabljeni govorniki so govorili o učinkoviti izrabi energije v javnih stavbah, orodjih za učinkovito upravljanje povpraševanja in pristopih, ki so usmerjeni v tehnološke naprave.

G. Antonio Zonta, vodilni partner projekta TOGETHER je dejal da ne gre le za vprašanje združevanja najboljših tehnologij, ampak tudi za vprašanje vedenja udeleženih posameznikov in ključnih deležnikov.

Dr. Janez Petek, direktor Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje je v nadaljevanju predstavil projekt »Premakni porabo«, ki je del širšega, 3-letnega slovensko-japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti.

Mag. Jure Vetršek iz Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani je poudaril, da je »uporabnik v središču ekosistema stavb, interdisciplinaren pristop pa nujen za reševanje izziva energijske učinkovitosti.«

Dr. Vlasta Krmelj iz Energetske agencije za Podravje, Zavod za trajnostno rabo energije je v nadaljevanju predstavila izkušnje z uporabniki in vpliv uporabnikov na porabo energije in poudarila, da je »sistem za spremljanje in preverjanje uspešnosti bistvenega pomena za učinkovito izvajanje energetsko učinkovitih ukrepov in doseganje zastavljenih ciljev.«

Red prof. dr. Damijan Mumel iz Ekonomsko poslovne fakultete Maribor je v zaključku drugega dela podal predavanje o stališčih in predstavil model merjenja stališč.

Tretji del mednarodne delavnice je otvoril izr. dr. Peter Virtič iz Fakultete za energetiko s prikazom pilotnih sistemov, nameščenih v 5 študentskih domovih in 2 fakultetah v Mariboru in v Krškem, za izboljšanja energijske učinkovitosti s spremljanjem porabe energije.

Gospod Jure Jazbinšek iz ZEL-EN, Razvojni center energetike, d.o.o, Poslovna enota Jedrska tehnologija, je s pomočjo interaktivnega zemljevida Evrope prikazal, kako se energija generira in distribuira po kontinentu in kateri energenti so trenutno v uporabi. Prav tako smo na osnovi realnih podatkov o vremenu lahko videli prikaz potenciala za generiranje sončne in vetrne energije za posamezno državo.

Delavnica se je zaključila s panelno diskusijo, kjer so udeleženci razglabljali o načrtih v prihodnje za učinkovito izrabo energije tako iz vidika ozaveščanja porabnikov kot iz vidika naprednih sistemov spremljanja porabe.

Več o poteku in vsebini delavnice lahko najdete na: www.interreg-central.eu/together.

 

 

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike