Arhiv novic

V okviru projekta TOGETHER predstavljamo orodja za učinkovito izrabo energije v javnih stavbah, namenjena njihovim upravljalcem, lastnikom in uporabnikom.

 

Orodja so razdeljena v tri skope:

  1. finančni in pogodbeni,
  2. energetsko upravljanje in
  3. upravljanje energije glede na povpraševanje kot modifikacija potrošnikovih potreb po energiji.

Orodja predstavljajo podporo ciljnim skupinam saj nudijo dodatne informacije za uspešnejše vodenje nepremičninskega sektorja na osnovi orodij za energetsko učinkovitost, vključno z upravljanjem energije na osnovi povpraševanja. Prav tako orodja predstavljajo inovativen pristop za načrtovanje novih zgradb, predvsem v smislu zbirke priporočil glede uporabe materialov za dosego učinkovite energetske učinkovitosti, namenjeno tako strokovnjakom kot manj izkušenim načrtovalcem energetske učinkovitosti.

Več informacij: OrodjaTogether.pdf

 

 

 

ORODJA ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVOSTI V JAVNIH STAVBAH, RAZVITA V OKVIRU PROJEKTA TOGETHER

 

Glavni cilj projekta TOGETHER je izboljšanje energetske učinkovitosti in varčevanje z energijo v javnih stavbah s spreminjanjem vedenja uporabnikov stavb in s spodbujanjem ukrepov energetske učinkovitosti. V ta namen so bila razvita naslednja orodja:

 

Meddržavni protokol za opredelitev sistema za izračun prihrankov je orodje, ki služi kot pomoč za zbiranje in analizo podatkov, na osnovi postopka, metodologije ali protokola, za izračun prihrankov.

 

Pogajalski odbor je orodje, ki podaja informacije o njegovem pomenu, vlogi in odgovornosti članov odbora, saj je njihova ustanovitev prvi korak pri uvajanju polnega sistema energetsko učinkovitega  upravljanja z energijo v stavbah.

 

Meddržavni koncept zavezništva ključnih akterjev posamezne stavbe je orodje, ki identificira skupne cilje za načrtovanje ciljev za zmanjšanje porabe energije v pilotnih stavbah.

 

Integrirana pogodba o energetski zmogljivosti (EPIC) je inovativno orodje za javno upravo, ki vključuje tehnični in socialni vidiki porabe energije in predstavlja izboljšano energetsko zmogljivost stavb, ki se lahko doseže ne le s tehnološkimi naložbami, temveč tudi z boljšo organizacijo uporabe prostorov in z vključevanjem uporabnikov stavb k bolj zavednemu vedenju pri uporabi stavb.

 

Nabor finančnih instrumentov, integriranih z upravljanjem energije glede na povpraševanje (DSM) je orodje namenjeno podpori občinam pri iskanju najustreznejšega finančnega orodja pri ukrepanju na področju energetske učinkovitosti, glede na velikost projekta, stopnjo sofinanciranja, upravičene partnerje in osredotočenost na razvoj.

 

Orodja za energetsko upravljanje v šolah, v institucionalnih stavbah in v javnih zgradbah  so namenjena vsem uporabnikom šol, institucionalnih in javnih stavb, ki se ukvarjajo z varčevanjem z energijo. Nudi jim pregled Sistema za upravljanje z energijo (EnMS), ki bi ga bilo mogoče izvajati s skupnim ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti ob upoštevanju tudi drugih priporočil, razvitih v okviru projekta TOGETHER.

 

Orodje Zasnova pilotnega koncepta nudi partnerjem projekta skupne smernice za pripravo osnutkov dejavnosti na pilotnih objektih in za pripravo predstavitve njihovih pilotnih ukrepov v pilotnih grozdih stavb s skupnim okvirjem in vizualno identiteto.

 

Meddržavni priročnik dobrega upravljanja je orodje, ki predstavlja možne ukrepe na dosego energetske učinkovitosti ob minimalnih stroških. Predstavljena so izhodišča orodij, metodološki pristop in primeri, predvsem pa je dokument namenjen motivaciji bralcev, da začnejo razmišljati o enostavnih in poceni rešitvah pri investicijah za energetsko učinkovitost stavb.

 

Nabor subvencij in spodbud, povezanih z upravljanjem energije glede na povpraševanje (DSM) je orodje, ki vsebuje pregled glavnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na vedenje uporabnikov, s katerimi se lahko ustvarijo energetski prihranki: i) možni ukrepi/ orodja, ki temeljijo na spremembi obnašanja uporabnikov, ii) prilagoditev navad uporabnikov na energetske tarife in iii) vedenjski problemi, različne potrebe in nasveti za najbolj tipične tipe javnih stavb: stavbe s stalnimi uporabniki (npr. pisarne javne uprave), izobraževalne stavbe in stavbe, ki jih večinoma uporabljajo obiskovalci (npr. knjižnice, športni centri, kulturni centri).

 

Orodja za upravljanje energije glede na povpraševanje (DSM) za vključitev uporabnikov stavb vsebuje inovativna komunikacijska orodja in vsebine, namenjena uporabnikom stavb, z namenom promoviranja eksperimentiranja z DSM v 85 pilotnih stavbah projekta, prav tako v kombinaciji z drugimi tehničnimi ali regulativnimi ukrepi, kot so energetski pregledi, oprema za pametno merjenje in EPIC (integrirana pogodba o energetski zmogljivosti).

 

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike