JET on-line

 

On this website you can see all issues of Journal of Energy Technology.

If you would like to review one or more issues in a physical form, you can order a printed copy of the Journal, details of ordering are available under the section subscriptions.


 

Multi-purpose use and lifecycle analysis of solar panels 
Večnamenska uporaba in analiza življenjskega cikla solarnega panela
Dušan Strušnik, Urška Novosel, Jurij Avsec

 

A review of the use of Rankine cycle systems for hydrogen production 
Pregled sistemov z Rankinovim procesom za proizvodnjo vodika 
Urška Novosel, Jurij Avsec

 

Reversible Pump-Turbines – Study of Pumping Mode Off-Design Conditions 
Reverzibilne turbine-črpalke – analiza nestacionarnih pojavov v črpalnem režimu obratovanja
Uroš Ješe, Aleš Skotak

 

The properties of the material gadolinium and the working agent used in the installation of magnetic refrigeration devices 
Lastnosti gadolinija, delovnega sredstva, ki ga lahko uporabljamo v magnetnih hladilnih napravah 
Botoc Dorin, Jurij Avsec, Adrian Plesca, Gabor Georgel, Rusu Ionut

Tags: Edit tagsINFO

 

University of Maribor

Faculty of Energy Technology

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Faculty of Energy Technology. All rights reserved.