Univerzitetni študijski program 1. stopnje Energetika

Splošno o programu
Univerzitetni študijski programi po zakonski opredelitvi študentom omogočajo:
  • pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov,
  • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod,
  • razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami,
  • strokovno kritičnost in usposobljenost,
  • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela.
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).
Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.
 
Strokovni naslov
diplomirani inženir energetike (UN)
diplomirana inženirka energetike (UN)
okrajšano za oba: Ime Priimek, dipl. inž. energ. (UN)