Magistrski študijski program 2. stopnje Energetika

Splošno o programu
Študijski program 2. stopnje Energetika je nadgradnja študijskega programa 1. stopnje (UN) Energetika. Študenti bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.
 
Trajanje študija
Magistrski študijski program Energetika traja dve leti (4 semestre).
Študent študij zaključi, ko zbere 120 ECTS.
 
Strokovni naslov
magister inženir energetike
magistrica inženirka energetike,
okrajšano za oba: Ime Priimek, mag. inž. energ.
 
Šolnina
Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim Cenikom UM za posamezno študijsko leto.
 

VPIS 2017/2018

Informacije o prijavnih rokih in prijavno-sprejemnem postopku bodo objavljene tukaj.
V nadaljevanju pa vam posredujemo nekaj dodatnih navodil za oddajo prijave za vpis v 1. oz. 2. letnik:
 
 
Dodatna navodila za vpis
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to so ali overjene fotokopije diplome 1. stopnje oz. overjena fotokopija visokošolskega strokovnega študijskega programa (sprejetega  pred 11. 6. 2004) ali overjene fotokopije diplome univerzitetnega študijskega programa (sprejetega  pred 11. 6. 2004) ali overjena fotokopija diplome visokošolskega strokovnega študijskega programa (sprejetega  pred 11. 6. 2004) +overjena fotokopija diplome specialističnega študijskega programa (sprejetega  pred 11. 6. 2004) ter Informativni obrazec za izbiro modulov.
 
Pomembno:
Kandidati, ki so zaključili študijski program 1. stopnje oz. visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet  pred 11. 6. 2004 + specialistični študijski program, sprejet  pred 11. 6. 2004 z neustreznih strokovnih področij, morajo še pred vpisom v študijski program opraviti študijske obveznost v obsegu 13 ECTS in sicer naslednjih učnih enot:
- Programska oprema v elektroenergetiki,
 
Za literaturo in nadaljnja navodila za opravljanje diferencialnega izpita kontaktirajte nosilca/izvajalca:
- Programska oprema v elektroenergetiki, izr. prof. dr. Miralem Hadžiselimović, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ;
- Osnove energetskih sistemov, red. prof. dr. Andrej Predin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ;
- Varovanje okolja, doc. dr. Ivan Žagar, ivan.zagar@um.si.  
 
Ko boste e-pošto naslavljali na nosilca, kopijo e-pošte vedno pošljite še v referat za študentske zadeve FE UM na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in na prodekana za izobraževalno dejavnost: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
 
Dodatna navodila za vpis po merilih za prehode
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer se mu nekatere obveznosti lahko priznajo, določijo pa se mu nove obveznosti, ki jih mora opraviti, da lahko konča študij po novem programu. V skladu z merili za prehode lahko prehajajo le študenti in ne diplomanti, izjema so le diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004, katerih prehodi so urejeni v 16. členu ZVIS-E.
 
Po merilih za prehode lahko študentje v isti ali višji letnik razpisanih študijskih programov prehajajo v primeru, ko nov študijski program ob zaključku študija zagotavlja primerljive kompetence in ko se po kriterijih za priznavanje lahko študentu prizna  vsaj  polovica  obveznosti  po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
 
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je original potrdilo o opravljenih obveznostih predhodnega študija ter s strani visokošolskega zavoda predhodnega študija potrjene učne načrte opravljenih obveznosti (predmetov) predhodnega študija ter Informativni obrazec za izbiro izbirnih predmetov/modula.