Študijski programi

Študijski programi Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru so usklajeni z Bolonjsko deklaracijo, kar omogoča visoko stopnjo izbirnosti. Študenti se tako lahko v sklopu vsakega študijskega programa odločajo za izbiro dela študijskih obveznosti s področij:

  • hidroenergetike,
  • termoenergetike,
  • jedrske energetike,
  • alternativne energetike in
  • splošne energetike.

Študijski programi so prilagojeni potrebam gospodarstva, ki je tudi sodelovalo pri pripravi študijskih programov. Študij se izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z velikimi energetskimi sistemi. Na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru izvajamo naslednje študijske programe:

  1. bolonjske stopnje:
  2. bolonjske stopnje:
    - magistrski študijski program Energetika
  3. bolonjske stopnje:

 

Osnovni podatki o študijskih programih Fakultete za energetiko