S kom sodelujemo

Zelo dobro sodelujemo s Klubom posavskih študentov, saj imamo s to organizacijo skupne interese in skupne cilje, saj oboji delujemo za dobro in v prid študentov v Posavju. Skupaj smo uspešno zaključili kar nekaj projektov, zato želimo naše sodelovanje še okrepiti.

kpš

 

  Prav tako sodelujemo tudi s Šaleškim študentskim klubom, s katerim soorganiziramo različne projekte za naše študente, ki obiskujejo študij na dislocirani enoti v Velenju.

SSK

NAČRTI ZA PRIHODNOST:

 

Naši načrti za prihodnost vključujejo izpopolnitev trenutnih dejavnosti in razširitev našega spektra aktivnosti. To pomeni, da se bomo še naprej trudili, da bi delovali v dobrobit prav vsakega posameznega študenta.