Nacionalni projekti

 

Naziv projekta

Vrsta projekta

Leto izvajanja

Razvoj metod za izračun nevtronskega polja v zadrževalnem hramu tlačnovodne jedrske elektrarne

Nacionalni aplikativni projekt - ARRS

2017-2020

Platforma za racionalno upravljanje porabnikov

Nacionalni aplikativni projekt - MIZŠ

2013-2014

Vpliv recesije na interakcije regij v globalnih oskrbovalnih mrežah in rabo zemljišč

Nacionalni temeljni projekt - ARRS

2012