Sklop 2

PROGRAM

Mednarodna delavnica

»ENERGIJA IN ODGOVORNOST«

SKLOP 2: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE

 

Naziv projekta: Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru

Datum in ura izvedbe delavnice: 26. 5. 2015 ob 8:30

Skupno trajanje sklopa 2 (število ur): 9 ur

Kraj, naslov, institucija/prostor izvedbe: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, Koroška cesta 62a, Velenje, predavalnica M3-105

 

Čas  Vsebina delavnice 

Izvajalec delavnice

(ime in priimek) 

 8.30-9.00 Registracija udeležencev  
 9.00-9.30

Uvodni pozdrav in predstavitev projekta PV-NET

izr. prof. dr. Peter Virtič, Fakulteta za energetiko UM
9.30-10.15 From PV-NET project to Smart Grids Enhancing PV integration in the future grids prof. dr. Grigoris Papagiannis, Aristotle University of Thessaloniki
10.15-10.45 Inteligentni sistemi in »Big Data« v energetskih sistemih prof. dr. Jurij Tasič, Fakulteta za elektrotehniko UL
10.45-11.00 Odmor za kavo
11.00-11.30 Uporaba obnovljivih virov energije za procese kogeneracije prof. dr. Jurij Avsec, Urška Novosel, Fakulteta za energetiko UM
11.30-12.00 Energetska učinkovitost v luči energetskih izkaznic Boštjan Krajnc, Kssena
12.00-12.30 Vplivni parametri ukrepov URE na indikatorje energetskih izkaznic Sašo Mozgan, Kssena
12.30-12.45 Odmor za kavo in prigrizke
12.45-13.15 PV na degradiranih območjih Marko Govek, MO Velenje
13.15-14.00 Razprava - vprašanja in odgovori
14.00-16.15 Energetsko samozadostna ulična svetilka – predstavitev in ogled primera dobre prakse Boštjan Krajnc, Kssena

CILJ DELAVNICE:

Izkoriščanje obnovljivih virov energije s sistemi fotovoltaike, je doživelo razmah v letih med 2007 in 2013, v zadnjih letih pa so investicije v tovrstne sisteme skoraj zanemarljive. Kljub velikim prostorskim zmožnostim, ki so v Sloveniji in ki nimajo velikega vpliva na okolje, so investicije v sončne elektrarne drastično upadle. Podoben trend je zaznati tudi v drugih evropskih državah, z redkimi izjemami.
Namen delavnice je povezati izkoriščanje obnovljivih virov energije preko inteligentnih sistemov do končnih in vplivnih parametrov energetske učinkovitosti. Udeležencem želimo prikazati sodobne sisteme za izkoriščanje fotovoltaike, tehnologijo integracije fotovoltaike v elektroenergetski sistem in vpliv na energetske kazalnike stavb. Pri tem bo posebej predstavljen »Net metering«, ki je ena od najbolj obetajočih rešitev za povečanje investicij v sončne elektrarne.

gumb prijava

 

 

Logo UMLogo MIZŠLogo ESS

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.