Sklop 1

PROGRAM

Mednarodna delavnica

»ENERGIJA IN ODGOVORNOST«

SKLOP 1: TRAJNOSTNI TRANSPORT IN MOBILNOST

 

Naziv projekta: Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru

Datum in ura izvedbe delavnice: 15. 5. 2015

Skupno trajanje delavnice (število ur): 7 ur

Kraj, naslov, institucija/prostor izvedbe: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, konferenčna dvorana Inštituta za energetiko, Vrbina 18, Krško

 

 

Čas  Vsebina delavnice 

Izvajalec delavnice

(ime in priimek) 

 8.30-9.00 Registracija udeležencev  
 9.00-10.30

Primerjava učinkovitosti pogonov na različne vire energe za majhne električne avtobuse 

izr. prof. dr. Peter Virtič, Univerza v Mariboru
 10.30-10.45 Odmor za kavo  
10.45-12.15 Urban Transport of the City of Osijek on the way to Sustainability izr. prof. dr. Željko Hederić,
Univerza v Osjeku
12.15-12.30 Odmor za kavo
12.30-14.00 Predelava avtomobila na električni pogon izr. prof. dr. Mario Vražić
Univerza v Zagrebu
14.00-14.15 Odmor za kavo
14.15-15.00 Vprašanja in odgovori

Promet je eden glavnih onesnaževalcev s škodljivimi emisijami na našem planetu. Da bi zagotovili nemoten prevoz blaga in ljudi, moramo stremeti ne samo k zmanjšanju prometa, temveč tudi k bolj učinkovitemu in trajnostnemu transportu. Cilj trajnostne mobilnosti je torej zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in zagotoviti nemoten transport blaga, obenem pa zmanjšati škodljive vplive na okolje. Pri tem je potrebno upoštevati zaveze EU, ki si je za cilj postavila 10% delež obnovljivih virov energije v transportu v letu 2020, pri čemer je v letu 2013 dosegla porast na 5,4% iz 1% v letu 2004. Cilj delavnice je prikazati udeležencem alternative na področju transporta in mobilnosti ter primere dobrih praks.

gumb prijava

 

 

Logo UMLogo MIZŠLogo ESS

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.