Internacionalizacija steber razvoja UM

Fakulteta za energetiko je v okviru Univerze v Mariboru uspešno pridobila projekt »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru« na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada (EU/ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen projekta je:

  • spodbuditi večjo odprtost v mednarodno okolje, zlasti z vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces,
  • večje sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za razvoj odličnosti, kakovosti in mednarodne primerljivosti tako na področjih izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske, umetniške in druge dejavnosti.

V okviru projekta bo Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izvedla mednarodno delavnico z naslovom Energija in odgovornost, ki bo potekala v sklopih:

SKLOP 1: TRAJNOSTNI TRANSPORT IN MOBILNOST 
SKLOP 2: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE

V okviru projekta bo Fakulteta za energetiko gostila tuje strokovnjake, ki bodo sodelovali v pedagoškem procesu in pri izvedbi mednarodne delavnice:

  • izr. prof. dr. Mario Vražić, Univerza v Zagrebu,
  • izr. prof. dr. Željko Hederić, Univerza v Osjeku,
  • izr. prof. dr. Grigoris Papagiannis, Aristotle University of Thessaloniki,
  • red. prof. dr. Mykhaylo Zagirnyak, Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University
  • dr. Tihomir Mihalić, Veleučilište u Karlovcu.

 

Logo UMLogo MIZŠLogo ESS

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.