Obvestila

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV SO ŠE NA VOLJO

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino še na voljo.  Zadnji rok za prijavo je 30. 9. 2017. Več podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Program: VS ,UN ,MAG ,DR
Način: Redni ,Izredni
Letnik: 1. letnik ,2. letnik ,3. letnik
Lokacija: Krško ,Velenje