3. srečanje projektnih partnerjev GRASPINNO

UdelezenciGraspinno

14. in 15. septembra 2017 je v Bastiji v Španiji potekalo 3. srečanje projektnih parterjev projekta GRASPINNO (Transnational model, strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing on green e-procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings).
Prvi dan srečanja so bile po uvodnem pozdravu organizatorja predstavljene že opravljene aktivnosti projekta GRASPINNO po delovnih paketih. V nadaljevanju so bili podrobno predstavljeni posamezni piloti, poročilo o napredku pilotnih aktivnosti ter pilotne aktivnosti, ki se bodo izvajale v naslednjih mesecih.
Drugi dan srečanja je bil namenjen sestanku tehničnega ter organizacijskega odbora projekta GRASPINNO. Sledilo je poročilo o obeh sestankih vsem udeležencem ter zaključna diskusija in individualni sestanki glede specifičnih aktivnosti.

LogoGraspinno