JAVNI RAZPIS_Nakup opreme in vzpostavitev centralno nadzornega sistema strojnih in elektro inštalacij za energetsko oskrbo

Spoštovani,

Dne 14.7.2017 smo na portalu Javnih naročil objavili javni razpis z naslovom Nakup opreme in vzpostavitev centralno nadzornega sistema strojnih in elektro inštalacij za energetsko oskrbo.

TOGETHER for Combinations

Nakup opreme je sofinanciran v okviru projekta Towards a Goal of Efficiency Through Energy, Akronim »TOGETHER«, izbranem na javnem razpisu programa Interreg CENTRAL EUROPE št. projekta »CE51«, ki ga je potrdil Organ upravljanja programa Interreg CENTRAL EUROPE dne 15. 04. 2016 na Dunaju.

Razpisna dokumentacija:

pdfRazpisnaDokumentacija

pdfProjektnaNaloga

docxRazpisniObrazci

Čistopis z dne 24.7.2017

 pdfRazpisnaDokumentacija 24072017

docxRazpisniObrazci_24072017