Mednarodna delavnica “Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in napredno vodenje odziva odjema”

V ponedeljek, 22. maja 2017, je potekala izvedba mednarodne delavnice "Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in napredno vodenje odziva odjema", ki jo je organizirala Regionalna agencija Vysočina regija. Organizacija je potekala v okviru mednarodnega projekta TOGETHER - Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction, Interreg Srednja Europa 2014-2020.

Delavnica je prikazala možnosti za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje porabe energije v javnih zgradbah, z uporabo pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in izvajanjem energetskih prihrankov na osnovi sprememb vedenja uporabnikov zgradb.

Delavnico je otvoril Pavel Pacal, podpredsednik Vysočina regije. Prav tako so bili zanimivi prispevki projektnih partnerjev Antonia Zonte, koordinatorja projekta TOGETHER iz Trevisa (IT), Liborja Gazovica iz SIEA (SK) in Manuela Nine (PT), strokovnjaka za napredno vodenje odziva odjema, ki so prikazali praktične primere ter rešitve in tehnike vključevanja uporabnikov stavb v izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti. Delavnica se je zaključila s predstavitvama dveh evropskih projektov, in sicer HORIZON projekt "Greenplay" ter Interreg Srednja Evropa "Enrgy@School", ki se ukvarjata z energetsko učinkovitostjo in vedenjskimi vzorci.

Cilj projekta Interreg Srednja Europa 2014-2020 TOGETHER je spodbujati izboljšave na področju energetske učinkovitosti v javnih zgradbah v Srednji Evropi, s vključevanjem uporabnikov stavb v upravljanje le-teh in spreminjati pogled na stavbe in njihove funkcije na način, da bodo zgradbe razumljene in preučevane celostno, kot fizični prostor, ki vključuje tehnološke naprave in upošteva potrebe uporabnikov.

Več o delavnici:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER/Workshop-in-Jihlava.html

Več o projektu TOGETHER
www.interreg-central.eu/together
https://www.facebook.com/TogetherPRTV2016/

Workshop-Jihlava-4

 

 

 

 

 

 


Workshop-Jihlava-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

together2

TOGETHER for Combinations