PREDAVANJE TUJEGA GOSTUJOČEGA STROKOVNJAKA - prof. dr. Goga Cvetkovski iz Skopja

Na Fakulteti za energetiko je v času od 10. do 12. maja 2017 predaval priznani gostujoči strokovnjak, prof. dr. Goga Cvetkovski iz Fakultete za elektrotehniko in informatiko v Skopju. Predavanje je potekalo v okviru projekta »Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru«, ki je bil pridobljen na podlagi Javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Cilj gostovanja je okrepljeno sodelovanje in povezovanje Univerze v Mariboru Fakultete za energetiko s partnerji v mednarodnem okolju, prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, kar spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in večjo kakovost študijskih programov. Z gostujočim profesorjem so tekli razgovori o možnostih skupnih prijav na mednarodne raziskovalne in druge projekte, dogovori o skupnih znanstvenih objavah ter nadaljnjih izmenjavah zaposlenih in študentov.

Cvetkovski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in specifičnega cilja 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

Logo ESS V 2014 2020 slo

MIZS manjši