Usposabljanje študentov Fakultete za energetiko na Portugalskem

Od 27. do 30. marca 2017 je na Univerzi Algarve, v Faru na Portugalskem, potekalo izobraževanje in usposabljanje za študente v okviru projekta E-RESPLAN. Poleg študentov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru so se usposabljanja udeležili še študenti Univerze Roma Tre iz Italije, Univerze Pablo de Olavide iz Sevilje v Španiji in Univerze Algarve iz Portugalske. V aktivnosti izobraževanja in usposabljanja je bilo vključenih 24 študentov iz omenjenih univerz. Namen usposabljanja je bil, da študenti pridobijo nova znanja in kompetence iz področja energetskega načrtovanja in uporabe orodja c-map. C-map predstavlja grafično programsko orodje, ki omogoča načrtovanje, prikazovanje in uporabo modelov trajnostnega energetskega načrtovanja na strukturiran in organiziran način. Pričakujemo, da bodo študenti postali tudi promotorji dobrih praks energetskega načrtovanja na lokalni in nacionalni ravni. Dogodek je nudil priložnosti za prihodnje medsebojno sodelovanje, tako študentov, kot tudi univerz.

TogetherStudentiFE2a

TogetherStudentiFE1