Prvo srečanje Alumni kluba Fakultete za energetiko UM

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v torek, 7. februarja 2017, v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini organizirala prvo srečanje Alumni kluba.
Srečanja se je udeležilo 43 diplomantov visokošolskega strokovnega, univerzitetnega in magistrskega študijskega programa Energetika. Po uvodnem pozdravu s strani dekana fakultete, prof. dr. Bojana Štumbergerja, je prisotne nagovoril tudi Alumni koordinator fakultete, izr. prof. dr. Miralem Hadžiselimović, ki je poudaril pomembnost ohranjanja in dodatne krepitve vezi fakultete z diplomanti, ki so ambasadorji fakultete tako v gospodarstvu, kakor tudi v širšem družbenem okolju.
Svoje izkušnje s študijem na fakulteti in povezanostjo s fakulteto sta predstavila tudi prva diplomantka na Fakulteti za energetiko, Urška Novosel, ter prvi diplomant univerzitetnega študijskega programa Energetika, Jože Požun.
Člani Alumni kluba so si ogledali dejavnosti laboratorijev Fakultete za energetiko, večer pa so zaključili v prijetnem druženju s predstavniki fakultete, kjer se je obudilo tudi marsikatero staro prijateljstvo med bivšimi sošolci.Udelezenci2LTTNLAE1LABEMI

Dekan