OBISK REKTORJA UNIVERZE V MARIBORU S SODELAVCI NA FAKULTETI ZA ENERGETIKO, ENOTI VELENJE

Fakulteto za energetiko, Enoto Velenje, je v sredo, 20. 4. 2016, obiskal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar skupaj s prorektorjem prof. dr. Nikom Samcem in vodjo kabineta rektorja mag. Mirjano Babič. Obiska se je udeležil tudi doc. dr. Franc Žerdin, vodja Programskega sveta za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA. S predstavniki Fakultete za energetiko in MIC-a so razpravljali o možnostih razvoja fakultete in medsebojnega sodelovanja ter si ogledali prostore Fakultete za energetiko in MIC-a. Predstavniki Univerze v Mariboru so obiskali tudi Mestno občino Velenje, kjer je dekan Fakultete za energetiko izr. prof. dr. Bojan Štumberger predstavil razvojna prizadevanja fakultete, podpisan pa je bil tudi sporazum med Univerzo v Mariboru in Mestno občino Velenje o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja.
 
IMG 9071 Large
 
IMG 9042 Large
 
IMG 9049 Large
 
IMG 9104 Large
 
IMG 9105 Large