Fakulteta za energetiko uspešno zaključila projekt Internacionalizacija - steber razvoja UM

Fakulteta za energetiko je uspešno zaključila projekt »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru« v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva.

V okviru projekta smo izvedli mednarodno delavnico z naslovom Energija in odgovornost, ki je potekala v dveh sklopih: SKLOP 1: Trajnostni transport in mobilnost, SKLOP 2: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije.

Gostili smo domače in tuje strokovnjake, ki so sodelovali v pedagoškem procesu in pri izvedbi mednarodne delavnice:

 • izr. prof. dr. Mario Vražić, Univerza v Zagrebu
 • izr. prof. dr. Željko Hederić, Univerza v Osjeku
 • izr. prof. dr. Grigoris Papagiannis, Aristotle University of Thessaloniki
 • red. prof. dr. Mykhaylo Zagirnyak, Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University
 • dr. Tihomir Mihalić, Veleučilište u Karlovcu
 • red. prof. dr. Andrzej Krawczyk, Czestochowa University of Technology
 • izr. prof. dr. Peter Virtič, Fakulteta za energetiko UM
 • red. prof. dr. Jurij Avsec, Fakulteta za energetiko UM
 • red. prof. dr. Jurij Tasič, Fakulteta za elektrotehniko UL
 • Boštjan Krajnc, Kssena
 • Sašo Mozgan, Kssena
 • Marko Govek, Mestna občina Velenje.

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo!

 Slika 3

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.