Podatki o reviji

Naziv revije
Journal of Energy Technology – JET

Ustanovitelj in izdajatelj
Fakulteta za energetiko, UNIVERZA V MARIBORU

Glavni in odgovorni urednik 
Jurij AVSEC

Souredniki 
Bruno CVIKL
Miralem HADŽISELIMOVIĆ
Gorazd HREN
Zdravko PRAUNSEIS
Sebastjan SEME
Bojan ŠTUMBERGER
Janez USENIK
Peter VIRTIČ
Ivan ŽAGAR

Uredniško-Izdajateljski svet
Zasl. prof. dr. Dali ĐONLAGIĆ, Univerza v Mariboru, Slovenija, predsednik
Prof. ddr. Denis ĐONLAGIĆ, Univerza v Mariboru, Slovenija 
Doc. dr. Željko HEDERIĆ, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
Prof. dr. Ivan Aleksander KODELI, Institut Jožef Stefan, Slovenija
Prof. dr. Milan MARČIČ, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Greg NATERER, University of Ontario, Kanada
Prof. dr. Enriko NOBILE, Universita degli Studi di Trieste, Italia
Prof. dr. Brane ŠIROK, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Znan. sod. dr. Luka SNOJ, Institut Jožef Stefan, Slovenija
Prof. dr. Mykhailo ZAGIRNYAK, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukrajina

TEHNIČNI UREDNIK
Sonja Novak

REVIEWERS 2014-2016
Aleš HRIBERNIK
Amor CHOWDHURY
Andrej PREDIN
Anton BERGANT
Blagoj PETROVSKI
Bojan ŠTUMBERGER
Boštjan PEVEC
Dalibor IGREC
Ignacijo BILUŠ
Ivo KODELI
James B. RIGGS
Janez GALE
Jože PIHLER
Jurij AVSEC
Luka SNOJ
Luka ŠTRUBELJ
Marija BOGATAJ
Marinko STOJKOV
Matej FIKE
Milan MARČIČ
Novak SONJA
Peter GLAVIČ
Peter VIRTIČ
Renato STROJKO
Simon ŠPACAPAN
Stanko BLATNIK
Tomaž ŽAGAR
Uroš JEŠE
Vasil ZLATEV
Zdravko PRAUNSEIS

Izhajanje revije
Revija izhaja štirikrat letno v nakladi 150 izvodov. Članki so dostopni na spletni strani revije.

Lektoriranje
Terry T. JACKSON

Oblikovanje in tisk
Fotografika, Boštjan Colarič s.p.

Oblikovanje revije in znaka revije
Andrej PREDIN

Ostali podatki:
ISSN tiskanih izvodov: 1855-5748
ISSN elektronskih izvodov: 2463-7815
UDK: 620.9
Številka vpisa v razvid medijev: 1361
Revija Journal of Energy Technology (JET) je indeksirana v bazah INSPEC© in PROQUEST.